Zrozumieć pasek wynagrodzeń, gdy jesteśmy na urlopie

Zrozumieć pasek wynagrodzeń, gdy jesteśmy na urlopie

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, jak sprawdzić swój pasek wynagrodzeń. Dziś skupimy się na tym, w jaki sposób naliczyć wynagrodzenie lub sprawdzić wynagrodzenie, gdy jesteśmy na urlopie wypoczynkowym lub okolicznościowym. Najlepszą podstawą prawną do tego tematu jest Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969r o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Pasek płacowy

Najbardziej podstawowa zasad jest taka, że pracownik podczas urlopu wypoczynkowego nie może zarobić mniej niż, gdyby był w pracy. Wynagrodzenie za czas urlopu składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które wynika z umowy o pracę oraz z wynagrodzenia liczonego za trzy ostatnie miesiące ze składników zmiennych. Do tych składników zaliczymy przede wszystkim nadgodziny, premie zadaniowe, uznaniowe, dodatki prowizyjne.
Aby wyjaśnić to na przykładzie załóżmy, że pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym 3500zł brutto/mc. W miesiącu, w którym mamy 20 dni pracujących był na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni. Aby obliczyć jego wynagrodzenie potrzebujemy dwóch informacji: jaka była kwota wynagrodzenia ze składników zmiennych przez ostatnie 3 miesiące oraz jaki był wtedy wymiar czasu pracy. Dane te przedstawia tabelka poniżej:

Miesiąc i rok Wynagrodzenie ze składników zmiennych Wymiar czasu pracy
Miesiąc 1 458 176
Miesiąc 2 556 160
Miesiąc 3 865 168

RAZEM 1879 504

Należy zauważyć, że wynagrodzenie urlopowe podlega składkom ZUS oraz należy go opodatkować. Tym samym tworzy powiększa kwotę brutto naszego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności liczymy ile wynosi stawka wynagrodzenia urlopowego liczonego ze składników zmiennych za 1h urlopu. W tym celu sumę wynagrodzeń ze składników zmiennych podzielimy przez ilość godzin jaka była do przepracowania (1879/504=3,73zł).
Wiemy, że pracownik był 10 dni na urlopie – daje to 80h (10 dni x8h) . Tym samym należy pomnożyć ilość godzin na urlopie przez stawkę za 1h (80x 3,73= 298,40).
Aby otrzymać podstawę brutto należy zsumować podstawę wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za czas urlopu ( 298,40+3500= 3798,40). Po takich operacjach można już przystąpić do zamiany kwoty brutto wynagrodzenia na netto.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.