x

Dziś umowa zlecenie jest niezwykle popularną formą współpracy. Będąc przedsiębiorcą nie jestem tym zaskoczona. Wynika to z faktu, że umowa zlecenie pozwala na zdecydowanie większą elastyczność i realnie generuje mniejsze koszty związane z zatrudnieniem. Co w konsekwencji prowadzi do tego, że zdecydowanie łatwiej jest podwyższyć wynagrodzenie osobie, która z nami współpracuje.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych, szczególnie z młodymi kobietami umowa o pracę często jest dla nich priorytetem. Wynika to głównie z obawy przed wypłatą zasiłków w przypadku zajścia w ciąże. Nie ma się do oszukiwać, jeżeli zatrudniamy kobiety w wieku 22-35 lat należy liczyć się z stosunkowo wysokim ryzykiem zajścia przez nie w ciąże.

Umowa zlecenie a ciąża

Warto wiedzieć, że przy okazji zatrudniania na umowę o zlecenie jest możliwość, aby kobieta z którą współpracujemy otrzymała zasiłek chorobowy w trakcie ciąży oraz zasiłek macierzyński i rodzicielski.

Podpisując umowę zlecenie powinniśmy żądać od zleceniobiorcy potwierdzenia jego statusu. Mam na myśli, czy jest studentem do 26 roku życia, czy pracuje w innym miejscu, czy być może jest to jego jedyna umowa. Na tej podstawie określamy w jaki sposób zgłosić go do ZUS-u. Generalnie nie zgłaszamy studentów do 26 roku życia oraz w dużym uproszczeniu osoby posiadające inny tytuł do ubezpieczenia zgłaszane są tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytania jednak pojawiają się w momencie, gdy zatrudniamy osobę dla której jest to jedyna umowa i dodatkowo kwesta ewentualnego zasiłku z ZUS-u jest dla niej istotna.
W takim wypadku zleceniodawca (czyli my) musimy zgłosić taka osobę obowiązkowo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Taka osoba może na swoim oświadczeniu zaznaczyć, że chce podlegać dodatkowo dobrowolnym składom chorobowym. Dla przypomnienie składka ta odpowiada za wypłatę zasiłków z ZUS-u.

 

 

 

Zasiłek chorobowy 

Zasiłek chorobowy przysługuje takiej osobie po 90 dniach ciągłego ubezpieczenia, przy czym zaznaczyć należy, że liczy się do tego również poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie była krótsza niż 90 dni. A więc jeżeli zatrudnimy kobietę i ona zajdzie w ciąże to może w trakcie okresy bycia w ciąży pójść na płatne zwolnienie lekarskie. Jedyny warunek jest taki, że będzie posiadała ubezpieczenie chorobowe przez 90 dni.

Zasiłek macierzyński ZUS 

W przypadku zasiłku macierzyńskiego sprawa jest zdecydowanie prostsza. Ten zasiłek przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniom chorobowym. A więc w ekstremalnym przykładzie zatrudniamy na umowę zlecenie kobietę od dnia 10.04 i podlega ona do ubezpieczenia chorobowego od tego dnia. W dniu 11.04. rodzi. Analizując aktualne przepisy ZUS powinien wypłacić takiej osobie zasiłki przysługujące z tytułu urodzenia dziecka/dzieci.

A więc mitem jest, że nie można uzyskać prawa do zasiłku chorobowego, czy macierzyńskiego podczas zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Jeżeli jesteście ciekawi jak wyglądają inne formalne aspekty zatrudniania pracowników zapraszam tutaj.

KUP W NASZYM SKLEPIE

 

 

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.