x

Obsługując prawie 150 spółek z o.o. praktycznie codziennie ktoś zadaje mi pytanie, Pani Justyno, a czemu tego ZUS-u aż tyle, Pani Justyno, a co się składa na te opłaty. Dlatego dziś w kilku zdaniach informacje ne temat tego jakie mamy składki ZUS, za co odpowiadają oraz w jakiej są wysokości.

Mamy kilka rodzajów składek ZUS i każda z nich odpowiada za różne świadczenia, które z ZUS możemy otrzymać.

Pierwszą z nich jest składka emerytalna. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje odpowiada za płatnę emeryturę, którą możemy pobierać z ZUS spełniając aktualne warunki otrzymania emerytury. Warto wspomnieć w tym miejscu, że aktualne prawo zapewnia nam tylko prawo do emerytury. Jednak nie jest zabezpieczona jej wysokość. Więc może się okazać, że mamy prawo do emerytury o niezwykle niskiej wartości lub do emerytury o wartości zero złotych.
Ja osobiście nie spełniam warunków otrzymania emerytury pomijając wiek, ponieważ na umowie o pracę pracowałam przez 8 lat, a żeby mieć prawo do emerytury należy opłacać składki przez 10 lat.Natomiast od zawsze wychodzę z założenia, że zanim ja osiągnę wiek emerytalny, prawdopodobnie system ubezpieczeń społecznych wywróci się do góry nogami, ponieważ jest ustawiony pokoleniowo. Oznacza to, że młodsze pokolenia pracują na emerytury starszych. A jak wiemy dzieci jest coraz mniej i raczej w obecnej sytuacji gospodarczo politycznej nie będzie ich przybywać.
Składka emerytalna wynosi dziś 9,76% z wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i pracodawcy, czyli łącznie 9,76% x 2.

Drugą ze składek jest składka rentowa. Składka ta odpowiada, za ewentualną wypłatę renty. Może zdarzyć się tak, że przez całe życie nie będziecie potrzebowali korzystać z tej składki, a więc te pieniądze Wam po prostu przepadną. Z renty korzysta się w przypadku trwałej lub czasowej niedyspozycji do wykonywania pracy. Obecnie składka rentowa wynosi 1,5% z wynagrodzenia brutto pracownika oraz 6,5% z wynagrodzenia brutto po stronie pracodawcy, czyli łącznie 8%.

 

 

 

Kolejną składką jest składka chorobowa. Odpowiada ona za płatne zwolnienie lekarskie. Często jest mylona ze składką zdrowotną. Jednak ta składka odpowiada za to, abyśmy otrzymywali zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i inne świadczenia związane z krótkotrwałą nieobecnością w pracy. Obecnie ta składka wynosi 2,45% z wynagrodzenia brutto pracownika.

Kolejną składką jest składka wypadkowa. Składka ta odpowiada za odszkodowania oraz wypłatę zasiłku chorobowe w przypadku wypadku w pracy. Nie da się wprost określić jej wielkości. Jest uzależniona od rodzaju zagrożeń na stanowiskach pracy oraz od branży w jakiej działamy. Dla niektórych przedsiębiorców liczy się składka wypadkowa po kodzie PKD, a dla większych oraz dłużej działających przedsiębiorców ZUS sam wyznacza jej wysokość.
Obecnie najwyższa składka może wynosić 3,6% z wynagrodzenia brutto pracownika. Płaci ją pracodawca.

Kolejna składką jest składka zdrowotna. Odpowiada ona za bezpłatną opiekę zdrowotną. Oczywiście instytucją odpowiadającą zaświadczenia zdrowotne jest NFZ. Jednak dla uproszczenia składki są przelewane do ZUS, a później rozliczane pomiędzy instytucjami. Składka zdrowotna odpowiada za dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Celowo piszę za dostęp, ponieważ trudno nazwać to skuteczną służbą zdrowia. Obecnie składka ta wynosi 9%. I jest liczona od wynagrodzenia brutto pracownika pomniejszonego o składki społeczne (emerytalną, rentową i chorobową).

Pozostały nam już tylko moje ulubione składki.
Fundusz Pracy (FP) – składka odpowiada za tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację osób bezrobotnych. Realnie z tej składki utrzymywane są Urzędy Pracy oraz wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych. Składka ta wynosi 2,45% z wynagrodzenia brutto i płaci ją pracodawca. Są wyjątki, w których składa ta nie musi być odprowadzana.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (FGŚS) – Składka, która odpowiada za wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w trakcie upadłości lub likwidacji firmy. Wysokość tej składki wynosi 0,1% z wynagrodzenia brutto pracownika i opłaca ją pracodawca.

I Pozostała na ostatnia składka Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Składkę tą opłaca pracodawca (wynosi 1,5% z wynagrodzenia brutto pracownika) za osoby, które urodziły się po 1953 roku i obecnie pracują w ciężkich lub szczególnych warunkach. Prace te określone są w ustawie o emeryturach pomostowych.

Jak widzicie świat składek ZUS nie jest taki prosty. Każda ma swoje przeznaczenie. A najgorsze jest to, że większość z nich nie spełnia swojego celu, ponieważ utrzymywane są z nich instytucje państwowe – a one pochłaniają ogrom pieniędzy przez nas wpłacanych.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

 

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.