Refakturowanie – nie jest to pojęcie ściśle wynikające z przepisów, gdyż w żadnym z nich nie znajdziemy jego definicji. Refakturowanie polega na odsprzedaży usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Ma to na celu ostateczne przeniesienie na nabywcę kosztów usługi. Według przepisów ustawy o VAT przedsiębiorca, który dokonuje odsprzedaży nie jest pośrednikiem usług ale jej wykonawcą.

Refaktura a stawka VAT

Przy refakturowaniu odsprzedający stosuje w większości wypadków taką samą stawkę VAT jaka widnieje na fakturze pierwotnej. Istnieją jednak pewne wyjątki. Ustawa o VAT daje możliwość pewnym podmiotom na korzystanie ze zwolnień podatkowych.

Jeżeli usługa została nabyta od przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT to potwierdzeniem jest faktura, która nie ma doliczonej kwoty VAT. W momencie odsprzedaży tych usług czynny podatnik VAT odsprzedaje usługę z taką stawką VAT jaka byłaby naliczona przez sprzedawcę, gdyby był czynnym podatnikiem VAT. To znaczy, że przy refakturowaniu usługi nabytej od nievatowca należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danej usługi.
Zwolnienia przedmiotowe łączą się często z podmiotami, których dotyczą. Czyli można by je nazwać zwolnieniami przedmiotowo-podmiotowymi z VAT. Takie właśnie zwolnienia dotyczą m.in. usług pocztowych, kulturalnych czy sportowych, które mogą podlegać zwolnieniu ale wyłącznie gdy są świadczone przez określoną grupę podmiotów. W związku z tym podczas refakturowania tego typu usług odsprzedający nie może zastosować tej samej zwolnionej stawki VAT. Przy sprzedaży takich usług powinien stawkę podatku VAT właściwą dla danego rodzaju usługi.

Ponieważ refakturujący jest traktowany jako podmiot wykonujący i sprzedający usługę, może do niej doliczyć swoją prowizję, marżę. Nie zabrania tego żaden z przepisów nawiązujących do refakturowania.

Refaktura kosztów

W związku z tym, że do odsprzedaży może być doliczona marża i odsprzedaż nie zawsze występuje z taką samą stawką VAT jaka obowiązywała na fakturze pierwotnej, faktura dokumentująca odsprzedaż nie musi dokładnie odzwierciedlać faktury zakupowej.
Faktury dokumentujące refakturowanie są wystawiane tak jak „normalne” faktury sprzedażowe. W nagłówku dokumentu powinno widnieć „faktura VAT”, gdyż nie ma w przepisach takiego pojęcia jak refaktura.

Na koniec warto wspomnieć aby nie nadużywać refakturowania. Daje to bowiem możliwość obciążania kontrahentów dodatkowymi kosztami związanymi z nabywaną przez nich usługą. Może to być zakwestionowane przez organy podatkowe.

Agnieszka Szala

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatku VAT kliknij tutaj

KUP W NASZYM SKLEPIE