x

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak to się dzieje, że wydali pieniądze, nie mają ich na koncie a jednak płacą podatek dochodowy. Ma to związek z zaliczaniem niektórych wydatków w koszty.
Kosztem uzyskania przychodu są ogólnie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zanim jednak zaliczymy wydatek w koszty, powinniśmy zastanowić się, w jakim momencie możemy to zrobić.
Zakupione towary lub usługi, na które otrzymujemy fakturę (bądź inny prawidłowy dokument) zaliczymy do kosztów w momencie ich nabycia. Powinniśmy zwrócić też uwagę, czy są to koszty bezpośrednie, czyli takie, dzięki którym mamy konkretny przychód (np. zakup towarów), czy koszty pośrednie – inne niż te bezpośrednio związane z przychodem. Jest to ważne, ponieważ wydatki bezpośrednie muszą być zaliczone do kosztów dopiero wtedy, kiedy osiągniemy z nich przychód. Pośrednie natomiast uznajemy w dacie ich poniesienia.
Istnieją też wydatki, których nie będziemy mogli uznać za koszty uzyskania przychodu, jeśli nie będą one zapłacone. Przykład – wynagrodzenia dla pracowników. Jeżeli chcemy zaliczyć je do kosztów, musimy je najpierw wypłacić. Istotne jest, kiedy pracownik będzie je miał do dyspozycji. Jeżeli dotrzymamy terminu wypłaty, to będą one kosztem w tym miesiącu, za który przysługiwała wypłata. Jeżeli nie wypłacimy wynagrodzenia po terminie, to możemy zaliczyć je w koszty dopiero wtedy, kiedy je faktycznie wypłacimy. Jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) to sytuacja jest nieco prostsza, ponieważ nie ma tu znaczenia, czy termin wypłaty został dotrzymany. W przypadku tego typu umów, wynagrodzenia są zaliczane do kosztów kasowo, czyli wtedy, kiedy zostaną faktycznie wypłacone i pracownik będzie już miał je do dyspozycji.
Podobnie jest za składkami ZUS płaconymi przez pracodawcę. Mówiąc bardzo ogólnie, jeżeli nie zostanie dotrzymany termin ich opłacenia, to zaliczamy je w koszty dopiero wtedy, kiedy zostaną uregulowane i wpłyną one na rachunek ZUSu. Również w przypadku umów cywilnoprawnych składki ZUS mogą być zaliczone w koszty dopiero z chwilą ich rzeczywistej zapłaty do ZUS.
Odsetki to również niestandardowe koszty pod względem zaliczania ich w odpowiednim czasie. Odsetki od zobowiązań, będą stanowiły koszt tylko, jeśli będą już zapłacone. Mowa o odsetkach, które mogą być kosztem, np. odsetki od pożyczek i kredytów, od zobowiązań wobec kontrahentów, czy odsetkowa część raty leasingu.

Natalia Lutyńska

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółek z o.o. kliknij tutaj

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.