x

Od 1 lipca 2016 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednak termin ten obliguje tylko dużych podatników, a są to podmioty – które zatrudniają minimum 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi powyżej 50 mln euro lub suma aktywów wynosi co najmniej 43 mln euro.
Pozostałe podmioty tj. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa taki obowiązek będą miały od 1 lipca 2018 r.

 

 

 

Jednak comiesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT, który zwierać musi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, duzi podatnicy składają już od 1 lipca 2016, natomiast małe i średnie podmioty od 1 stycznia 2017, a mikro przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.
Zgodnie z informacjami i instrukcjami Ministerstwa Finansów „celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywania czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.”

Dodatkowym efektem wprowadzenia rozwiązania JPK może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formie XML, których księgowanie będzie zautomatyzowane.
Należy pamiętać, że mali i średni przedsiębiorcy po raz pierwszy będą zmuszeni do złożenia pliku JPK_VAT do 25 lutego (deklaracja VAT za styczeń w przypadku rozliczania tego podatku co miesiąc lub 25 kwietnia w przypadku składania deklaracji co kwartał) i do tego czasu mają czas, aby przystosować swoje oprogramowanie księgowe do nowych wymogów Ministerstwa Finansów.

Jednak najwięcej korzyści będzie miała administracja państwowa, dla której będzie to automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Zyska tym samym narzędzie umożliwiające szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie ustalenie nieprawidłowości oraz przyśpieszy potwierdzenie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalanie nieprawidłowości pozwoli na skuteczniejsze przeciwdziałanie takim zjawiskom jak wyłudzanie VAT czy unikanie opodatkowania.

Jak się sprawdzi w praktyce JPK zobaczymy już wkrótce.

Tutaj dowiesz się więcej o spółkach z o.o.

Bartosz Borowski

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

 

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.