x

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa, dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych. Zobacz, jakie zmiany czekają na przedsiębiorców w kwestii pełnomocnictwa ZUS oraz upoważnień do Urzędu Skarbowego. 

Pełnomocnictwo do ZUS

W dotychczasowym stanie prawnym, ze względu na ograniczone, bardzo ogólne regulacje, pomimo istnienia możliwości udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, organy podatkowe wymagały złożenia pełnomocnictwa do każdej toczącej się sprawy, a w konsekwencji również uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia każdego dokumentu upoważniającego do reprezentacji podatnika (druk PPS-1).

 

 

 

Upoważnienie do urzędu skarbowego

Nowe rozwiązanie miało być korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych. Miało być, bo niestety rzeczywistość mocno zweryfikowała zasady jakie weszły w życie. Okazało się, że dodatkowa biurokracja związana ze zgłaszaniem pełnomocnictw ogólnych – które miały zastąpić dotychczasowe pełnomocnictwa szczególne – przerosła nie tylko biura rachunkowe, ale również Urzędy Skarbowe. Indywidualne interpretacje przepisów przez Urzędy Skarbowe stały się nie lada utrapieniem dla biur rachunkowych i ich klientów. Jak dotąd wystarczały pełnomocnictwa w formie oświadczeń, które upoważniały do wszelkiego rodzaju czynności związanych z reprezentacją podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca 2016 roku po zmianach w Ordynacji podatkowej okazało się, że dotychczasowe pełnomocnictwa należy przedstawić na specjalnym druku (PPO-1), a dodatkowo można to uczynić wyłącznie w formie elektronicznej. Co więcej wymóg pełnomocnictw ogólnych sprawił, że kontakt z ZUS, jak do tej pory łatwo dostępną i przyjazną dla biur rachunkowych drogą elektroniczną, utrudnił się. Obowiązek przedstawiania upoważnień do reprezentacji w ZUS pociągnął za sobą uwstecznienie systemu i teraz każda deklaracja do ZUS musi trafić w formie papierowej.

Podsumowując – obecnie niezbędne do reprezentowania swoich klientów przed Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych biura rachunkowe potrzebują następujących pełnomocnictw: PPO-1 (pełnomocnictwo ogólne), UPL-1P (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie papierowej), UPL-1 (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej), ZUS-PEL (pełnomocnictwo do reprezentowania w ZUSie). Nowelizacja ustawy, która miała ułatwić współpracę wielu organom niestety obecnie wprowadziła chaos i zamieszanie. Każdy ma jednak nadzieję, że kiedyś nadejdzie moment porozumienia/ ustabilizowania.

Więcej szczegółów o spółkach z o.o. dowiesz się tutaj

Kamila Pilarczyk – księgowa

KUP W NASZYM SKLEPIE

 

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.