x

Zgodnie z polskimi przepisami, podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego (podatku VAT od sprzedaży) przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sytuacji gdy sprzedaż w poprzednim roku podatkowym dla wyżej wymienionych osób nie przekroczyła 20.000 zł – podatnicy zwolnieni są ze stosowania kas (należy pamiętać że jednostki rozpoczynające działalność w trakcie trwania roku podatkowego limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania).

Niestety są również czynności które bezwzględnie są wyłączenia ze zwolnieni są to. m.in. sprzedaż alkoholu, wyrobów z metali szlachetnych, świadczenie usług przewozu osób czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy bez jego żądania.
Należy sporządzać raport fiskalny dobowy (po zakończeniu sprzedaży w danym dniu jednak przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym) oraz raport fiskalny okresowy – miesięczny, po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.
Oznacza to, że podstawowym dokumentem który potwierdza sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej jest paragon fiskalny. Należy jednak pamiętać, że jeśli nabywca w przeciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży lub dokonaniu całości lub części zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca taki dokument musi sporządzić. W takim wypadku należy pod fakturę podłączyć paragon.
Nie zmienia to faktu, że podatnik zasadniczo jest zobowiązany do dokumentowania sprzedaży fakturą w sytuacji gdy dokonuje jej na rzecz innego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca przy zakupie kasy fiskalnej oprócz tego że może odliczyć kwotę VAT i zaliczyć sobie jej wartości w koszty, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ulgi za zakup każdej kasy fiskalnej do 90 % jej ceny zakupu (bez podatku) jednak nie więcej niż 700 zł.

Bartosz Borowski

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia spółki z o.o. kliknij tutaj

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.