x

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Związane jest to z coraz to węższą listą zwolnień związaną z brakiem obowiązku stosowania wspomnianych kas.
Zgodnie z polskimi przepisami przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, jeżeli obrót dla wspomnianych osób przekroczy 20 tys. złotych. Należy wspomnieć, że podatnicy rozpoczynający działalność w ciągu trwania roku limit zwolnienia jest obliczany proporcjonalnie do jej wykonywania.
Do przedsiębiorców, którzy nie muszą jeszcze korzystać z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych należą m.in.: prowadzący działalności notarialne, telekomunikacyjne, elektroniczne, ubezpieczeniowe i finansowe, związane z obsługą rynku nieruchomości, prowadzący sprzedaż wystłkową (jednak tylko kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana). Są również czynności które bezwzględnie są wyłączenia ze zwolnienia i należą do nich m.in. sprzedaż alkoholu, wyrobów z metali szlachetnych, świadczenie usług przewozu osób czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
A co z przedsiębiorcą, który ma już kasę fiskalną, jakie ciążą na Nim obowiązki? Przede wszystkim zobowiązany jest do ewidencjonowania każdej transakcji i wydania nabywcy paragonu fiskalnego. Należy jednak pamiętać, że jeśli kupujący w przeciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży lub dokonaniu całości lub części zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca taki dokument musi sporządzić. W takim wypadku należy pod fakturę podłączyć paragon.
Do kolejnych obowiązków przedsiębiorcy należy sporządzanie dobowych oraz okresowych raportów fiskalnych. W przypadku jakichkolwiek oczywistych pomyłek należy dokonać niezwłocznie korekty przez ujęcie jej w odrębnej ewidencji w której wyodrębnić trzeba błędne kwoty brutto i podatku, opisać przyczynę i podpiąć oryginalny paragon. Jednocześnie podatnik jest zobowiązany zaewidencjonować sprzedaż na kasie w prawidłowej wysokości.
Przedsiębiorca przy zakupie kasy fiskalnej oprócz tego, że może odliczyć kwotę VAT i zaliczyć sobie jej wartości w koszty, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ulgi za zakup każdej kasy fiskalnej do 90 % jej ceny zakupu (bez podatku) jednak nie więcej niż 700 zł.

Bartosz Borowski