x

W spółkach z o.o. często mylone są osoby, które tą spółkę zakładają z członkami zarządu. Co więcej nie wiele osób zdaje sobie sprawę, że pomimo tego, iż są to osobne role to można je połączyć. Z jakimi stanowiskami możemy się spotkać w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Zapraszamy na krótką charakterystykę każdej z ról

Wspólnicy

Wspólników w spółce z o.o. może być nieskończenie wiele. Są to osoby, które posiadają określoną ilość udziałów w firmie. Wspólnicy wkładają kapitał do spółki i oczekują szybkich zysków. Od wysokości wkładu początkowego zależy odpowiedzialność wspólnika w przypadku długów poniesionych przez spółkę. Minimalny kapitał zakładowy wynosi dziś 5 000 zł. Zakładając, że spółkę z o.o. zawiązuje dwóch wspólników i każdy z nich otrzymuje 50% udziału w firmie – wkład początkowy dla jednej osoby będzie wynosić 2 500 zł i do takiej wysokości wspólnik ponosi odpowiedzialność za działania firmy.

Wspólnicy mają w ogromnym uproszczeniu trzy prawa w spółce:

  • powołanie zarządu
  • odwołanie zarządu
  • prawo do wypracowanego przez spółkę zysku

Zarząd

Zarząd jest powoływany przez wspólników uchwałą. W spółce minimalnie musi występować jeden członek zarządu i nazywa się on Prezesem Zarządu. Należy pamiętać, że to jego jedyna rolna w spółce. Jedna osoba nie może jednocześnie pełnić role wspólnika oraz członka zarządu. Zarząd odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jednak w przypadku jakichkolwiek zajęć należy pamiętać, że w pierwszym kroku zajmuje się majątek spółki, a dopiero w drugim istnieje taka możliwość – a nie pewność, że być może dojdzie do zajęcia majątku zarządu. J

 

 

 

Prokurent

Powszechnie uznaje się, że prokurent nie ponosi w spółce żadnej odpowiedzialności. W dużym uproszczeniu rzeczywiście tak jest. Często traktuje się go, jako osobę, która może podpisywać różnorakie dokumenty w imieniu zarządu, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności. Prokurenta powołują również wspólnicy i powinni zgłosić takie powołanie do sądu. Prokurent to osoba, która posiada swoiste pełnomocnictwo do działania spółki. Ważne jest to, że od stycznia 2016 mocno zmieni się odpowiedzialność prokurenta. W przypadku, jeżeli reprezentanci spółki (czyli zarząd oraz prokurenci) nie zgłoszą wniosku o upadłość w odpowiednim momencie ponoszą taką samą odpowiedzialność bez względu na funkcję pełnioną w spółce.

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna jest ciałem obowiązkowym dla spółek, w których łącznie spełnione są dwa warunki: wspólników jest więcej niż 25, a kapitał zakładowy spółki wynosi więcej niż 500 tys zł. W każdym innym przypadku powoływanie rady nadzorczej nie jest konieczne.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

KUP W NASZYM SKLEPIE

 

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.