Bardzo często podczas różnego rodzaju spotkań, konferencji, doradztwa dostaje pytania. No dobra to jeżeli ten zarząd ma pracować, to jak go formalnie umocować w spółce.

Powołanie prezesa zarządu

Jak już wiele razy wspominaliśmy w swoich artykułach Prezes Zarządu, czy też każdy inny członek zarządu jest powoływany do spółki na mocy uchwały podejmowanej przez wspólników. Kadencje trwają od 3 do 5 lat, ale zdarza się tak, że czasami powołuje się zarząd na czas nieokreślony. Oczywiście wspólnicy mają taką moc, aby zarząd odwołać w każdym momencie trwania jego kadencji.

Jak zatrudnić prezesa zarządu?

Zarząd wykonuje na rzecz spółki prace zarządcze, a więc powinien za tą pracę otrzymywać wynagrodzenie. Poniżej kilka możliwości zatrudnienia członków zarządu w spółce z o.o.

  1. Umowa o pracę

Tutaj sprawa ma się tak samo jak z każdym innym pracownikiem. Zatrudniamy Prezesa Zarządu w oparciu o umowę o prace. Wiąże się to z takimi samymi obowiązkami jak w przypadku każdego innego pracownika, czyli konieczność prowadzenia teczki osobowej ( odpowiednia dokumentacja związana  z umową o pracę), prowadzenie list obecności oraz ewidencji czasu pracy, prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, konieczność udziału w szkoleniach BHP oraz wykonywania badań medycyny pracy. Umowa o pracę ma też wielką wadę w przypadku spółki z o.o. i Prezesa Zarządu. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikami (czyli w tym wypadku Prezesa Zarządu) można pociągnąć do odpowiedzialności finansowej do wysokości 3 krotnej pensji. A więc mocno ograniczamy się jako wspólnicy w ewentualnym ukaraniu. Oczywiście w przypadku umowy o pracę mamy też prawo do urlopu, zwolnień lekarskich itp. Należy też pamiętać, że umowa o pracę ma ogromną wadę jaką jest bardzo wysoki koszt utrzymania pracownika. Jeżeli Prezes Zarządu zarabia 5 tys zł netto, to realny koszt firmy (zwany całkowitym kosztem pracodawcy) sięga prawie 10 tys zł. W moich świecie zatrudnienia na umowie o prace Prezesa Zarządu ma sens logiczny wtedy, gdy jest kobietą i stara się o dziecko. W dużym skrócie planuje ciąże i dzięki umowie o pracę będzie mogła skorzystać z pełnych świadczeń ZUS.

  1. Umowa zlecenie

Drugą możliwością zatrudnienia członków zarządu jest zawarcie z nimi umowy zlecenie. Umowa zlecenie jest bardziej elastyczna od umowy o pracę, jednak wymaga od nas scharakteryzowania jakiego rodzaju czynności będą realizowane w ramach tej umowy. Tym samym w dość dokładny sposób należy określić działania zarządu. W umowie zlecenie nie ma mowy o płatnym urlopie, czy zwolnieniu lekarskim, nie ma tez obowiązku prowadzić list obecności czy BHP lub badań medycyny pracy. Od stycznia 2016 istnieje obowiązek potwierdzania ilości godzin w danym miesiącu jaką zleceniobiorca pracował na rzecz zleceniodawcy. Może to być drogą mailową, dopisek na rachunek do umowy lub lista obecności. To my decydujemy w takiej to ma być formie. Dodatkowo została wprowadzona minimalna kwota jaką należy zarobić na godzinę. Na rok 2018 wynosi ona 13,70. Chodzą już pierwsze informacje, że na rok 2019 będzie to kwota 14,50. Jednak ta informacja nie jest jeszcze potwierdzona. Umowa zlecenie jest nie wiele tańszą umową w sensie składek ZUS. Jeżeli nasz Prezes Zarządu pracuje tylko dla nas to koszty takiej umowy będą zbliżone do kosztów umowy pracę.

  1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji

I ostatnim sposobem w jaki możemy wynagradzać członów zarządu jest podjęcie uchwały przez wspólników o wysokości tego wynagrodzenia oraz częstotliwości jego wypłaty. Wspólnicy mogą podjąć jedną uchwałę np. na wynagrodzenie miesięczne w kwocie X zł. Mogą podejmować takie uchwały co miesiąc w zależności od zaangażowania zarządu. Takie wynagrodzenie jest wpłacane z konta spółki w kwocie netto. Spółka opłaca zaliczkę na podatek dochodowy i wystawia PIT11 tak samo jak każdemu innemu pracownikowi. Wynagrodzenie to nie podlega składkom ZUS. Odprowadzamy od niego tylko podatek dochodowy w wysokości 18% oraz po przekroczeniu progu 32%. Nie jest do tej formy wynagrodzenia potrzebna żadna umowa ani potwierdzenie wypłaty. Wystarczy uchwała wspólników i na jej podstawie wypłaca się należne zarządowi wynagrodzenie.

 

Opisaliśmy kilka opcji zatrudnienia członów zarządu w firmie. W mojej ocenie najbardziej korzystnym pod kątem ekonomii i podatków jest oczywiście sposób czwarty czyli wynagrodzenie za pełnienie funkcji.

Dowiedz się więcej o spółkach z o.o.

KUP W NASZYM SKLEPIE