x

Od kilka lat, co roku rząd robi ukłony w stronę osób zakładających i prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Często zadajecie nam pytania, ale jak to teraz jest. Czy mogę coś uczknąć, czy muszę opłacać aż tak duże składki. Wyjaśniamy dziś jak to jest:

FIRMA BEZ REJESTRACJI

Rząd wprowadził możliwość prowadzenia biznesu bez rejestracji. Oznacza to, że całkowicie jesteśmy zwolnienie z opłacania składek ZUS. Z takiej formy możemy skorzystać jeśli w okresie 60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadziłeś działalności gospodarczej i przychody miesięczne będą mniejsze niż 1125 zł. Limit ten wynika z połowy minimalnego wynagrodzenia,  które na rok 2019 wynosi 2250zł. Jeżeli w jakimś miesiącu przekroczysz ten ustalony limit jesteś zobowiązany w ciągu 7 dnia rozpocząć oficjalne prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku działalności nierejestrowanej nie możesz prowadzić działalności wymagającej specjalnych pozwoleń czy koncesji.

To co w mojej ocenie jest warte uwagi to, że w przypadku działalności nierejestrowanej nie masz wyboru odnośnie stawek podatkowych. Rozliczasz się wg skali podatkowej. Możesz płacić zaliczkę na podatek w każdym miesiącu lub rozliczyć się po zakończeniu roku. Właściwym do tego dokumentem jest PIT 36. Pomimo takiej formy rozliczenia podatku dochodowego obowiązują nas przepisy odnośnie VAT, czy kasy fiskalnej.

ULGA NA START

Została wprowadzona tzw. ulga na start. Polega ona na tym, że od daty rejestracji firmy przez pierwsze 6 miesięcy nie musisz opłacać składek społecznych. Zobowiązany jesteś do płacenia tylko składki zdrowotnej. Mogą z tego skorzystać przedsiębiorcy, którzy przez  60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie wykonują usług dla swojego byłego pracodawcy. Składka zdrowotna na rok 2018 wynosi 319,94. Na rok 2019 zostanie ogłoszona dopiero w drugiej połowie stycznia.

 

MAŁY ZUS

Z małego ZUS-u przedsiębiorcy mogą korzystać przez 24 miesiące od daty założenia firmy lub od daty zakończenia ulgi na start. Tak samo jak w poprzednich wypadkach nie mogą prowadzić działalności przez 60 poprzednich miesięcy i wykonywać usług dla swojego byłego pracodawcy. Mały ZUS oznacza, że opłaca się 30% składek od podstawy (przy pełnym ZUS-ie 60%).

Mały ZUS na rok 2019 wynosi:

Emerytalna: 131,76zł

Rentowa: 54,00

Chorobowa: 16,54

Wypadkowa: 11,27

Fundusz Pracy: brak

Zdrowotna: poznamy w drugiej połowie stycznia 2019

 

SKŁADKI PROPORCJONALNE / OD PRZYCHODU

Od roku 2019 rząd wprowadził możliwość płacenia składek od przychodu. Mogą z nich korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Realnie nie będzie się to opłacało przedsiębiorcą opłacającym niski ZUS, czy korzystających z ulgi na start. Jednak może to być ciekawe rozwiązanie dla firm płacących duży ZUS.

Aby opłacać składki proporcjonalnie od przychodu należy zgłosić ten zamiar do ZUS do 8.01. każdego roku. Z tego systemu można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Przyjęto, że limit ten będzie wynosić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł. W 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł: 2100 zł x 30 (limit 30-krotności) równa się 63 000 zł.

Aby obliczyć składki od przychodu należy obliczyć dwie wartości:

WARTOŚĆ X (przeciętny miesięczny przychód): roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Wynik pomnożony przez 30.

WARTOŚĆ Y (wskaźnik na dany rok): Prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego. Wynik mnożymy przez 0,24

PRZYKŁAD:

Aleksander Janiak w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 50 000 zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni w roku. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2250 zł. W związku z tym, skoro chce w roku 2019 opłacać składki od przychodu, jego podstawa będzie wynosiła: 50 000 zł (roczny przychód) /  365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4109,58 zł

4110 zł / 2250 zł x 0,24 = 0,4383

Podstawa składek ZUS pana Alensandra będzie wynosiła 4109,58 x 0,4383 = 1801,22 zł

To o czym należy pamiętać: nie można opłacać składek mniejszych niż mały zus i większych niż pełny ZUS. A więc jeżeli podstawa wyjdzie mniejsza niż podstawa dla małego ZUS-u to korzystamy z wielkości małego ZUS-u. Jeżeli podstawa wyjdzie większa niż dla dużego ZUS-u wtedy opłacamy duży ZUS.

DUŻY/PEŁNY ZUS

Pełny ZUS płacą przedsiębiorcy, którzy nie łapią się na żaden z warunków powyżej. Wynosi od 60% podstawy. Na rok 2019:

Emerytalna: 558,08

Rentowa: 228,72

Chorobowa: 70,05

Wypadkowa: 47,75

Fundusz Pracy: 70,05

Zdrowotna: poznamy w drugiej połowie stycznia 2019

 

A może nie chcesz płacić ZUS?

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

 

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.