DYWIDENDA – CO TO TAKIEGO I KIEDY JĄ WYPŁACIĆ

DYWIDENDA – CO TO TAKIEGO I KIEDY JĄ WYPŁACIĆ

W spółkach z o.o. zbliża się okres rozliczeń rocznych. Dla wielu wspólników to idealna okazja do tego, aby wypłacić sobie dywidendę ze spółki. Z drugiej zaś strony często dostajemy pytania, co to takiego jest i czy musimy ją sobie wypłacić.

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Do końca marca każdego roku biuro rachunkowe jest zobowiązane do sporządzenia deklaracji rocznej CIT oraz do przygotowania sprawozdania finansowego. Z tych dokumentów będzie wynikało, czy spółka ma stratę, czy zysk. W przypadku, gdy spółka ma stratę nie ma mowy o wypłacie dywidendy, ponieważ dywidenda to wypłata zysku spółki dla wspólników. W przypadku jak spółka wykazuje zysk, wtedy możemy mówić o dywidendzie dla wspólników.

Wypłata dla wspólników w spółce z o.o.

Dywidendę generalnie wypłaca się proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Czyli dla przykładu jeżeli mamy dwóch wspólników i każdy z nich posiada 50% udziałów oznacza to, że każdy z nich otrzymuje 50% zysku spółki. Natomiast wspólnicy mają prawo w inny sposób podzielić zysk. Sposób podziału zapisują w uchwale, traktującej o podziale zysku pomiędzy wspólników. Mogą również zadecydować, że zysk pozostaje w spółce na dalszy rozwój. I w ostatniej opcji część zysku wypłacają sobie, a część zysku pozostawiają w spółce.

Dywidenda czyli zysk spółki

Należy pamiętać, że spółka wypłaca wspólnikom kwotę zysku pomniejszoną o podatek dochodowy 19%. Z przepisów podatkowych wynika, że zysk ze spółki z o.o. jest przychodem dla wspólników i podlega podatkowi 19%. Spółka płaci w imieniu wspólników podatek, a do nich samych przelewa kwotę netto.
Krótko odpowiadając na pytanie – co to jest i kiedy wypłacamy dywidendę. Jest to zysk spółki, który wypłacamy wspólnikom po rozliczeniu roku podatkowego (oczywiście zakładając, że spółka wykazuje zysk).

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.