x

Umowa o pracę jest obok umów cywilno prawnych, umowy  o współpracę jedną z wielu umów na podstawie, której można zatrudnić pracownika. Niestety zawierając umowę o pracę decydujemy się na szereg obowiązków zarówno będąc pracownikiem jak i pracodawcą. Pracodawca przede wszystkim ponosi ogromne koszty pracy. Pracownicy często nie zdają sobie sprawy, że ich wynagrodzenie brutto nie jest całkowitym kosztem, jaki ponosi pracodawca. Pracodawca ponosi Koszt rzędu 120% wynagrodzenia brutto jakie wypłaca pracownikowi. Po za tym pracodawca jest zobowiązany do zapłaty za urlop wypoczynkowy oraz za 33 dni zwolnienia lekarskiego w każdym roku. Jest to koszt 2 miesięcy w każdym roku pracy pracownika, gdzie nie wykonuje on żadnych zadań. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów o BHP, czasie pracy i wielu innych.
Ale okazuje się, że nie tylko pracodawca ponosi ogromne ryzyko zatrudnienia kogoś na podstawie umowy o pracę. Pracownik podpisując taką umowę również godzi się na wiele niedogodności. Jedną z nich jest sztywny czas pracy, ewentualnie praca zgodnie z grafikiem ułożonym przez pracodawcę. Fakt, że 30% naszego wynagrodzenia idzie do budżetu Państwa pod pozorem składek na przyszłą emeryturę też nie jest budujący. Niestety większość mężczyzn w Polsce nie dożywa emerytury. Ci którzy dożywają korzystają z niej średnio przez 4 lata. Płacąc składki przez 30 lat pracy średnio odkładamy średnio ponad 400 tys zł nie licząc żadnego oprocentowania, natomiast ZUS wypłaca nam emeryturę, gdzie suma zwykle nie przekracza łącznie 100tys zł. A tym samym obowiązek opłacania składek jest inwestycją obowiązkową ujemną. Kolejny aspekt to praca dla kogoś. Okazuje się, że zdecydowanie inną mamy motywację, gdy pracujemy mając świadomość, że nasz przychód zależy od nas, a inną kiedy wynagrodzenie i tak nam się należy. Motywacja do pracy jest czymś, co daje nam motywację do pozostałych aspektów naszego życia. A tym samym brak zadowolenia z pracy powoduje, że zaniedbujemy również inne aspekty naszego życia. Większość osób zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę odczuwa niezadowolenie ze swojej pracy. Z drugiej strony osoby prowadzące własną nawet jednoosobową działalność odczuwają ogromne zadowolenie ze swojej pracy, co przekłada się na ich stan majątkowy, rodzinny oraz zdrowotny.
Zmierzając do końca, analizując aspekty zwierania umowy o pracę w Polsce nie potrafię doszukać się pozytywnych aspektów tej formy współpracy. Wielu z nas podaje stabilizację, bezpieczeństwo, stały dochód. To wszystko można osiągnąć nie godząc się na pracę, której nie lubimy, sztywny czas pracy oraz uzależnienie od poleceń szefa. Dlatego polecam zarówno pracownikom jak i pracodawcom nad zastanowieniem się nad wybraną przez Was formą współpracy.

 

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.