x

Od 1 lipca 2015 roku znacznie więcej firm miało możliwość otrzymać fakturę „odwrotne obciążenie”, ponieważ od tego czasu procedura ta objęła większą ilość towarów. Kupując do firmy laptopa, tablet, czy telefon komórkowy trzeba już ustalić, czy należy rozliczyć VAT za sprzedawcę. Jeśli tak, to musimy samodzielnie wyliczyć VAT z faktury otrzymanej od dostawcy i prawidłowo ją zaewidencjonować. Warto więc zapoznać się z ogólnymi zasadami tej procedury i dowiedzieć się, jakie towary są od lipca nią objęte .

Czym jest odwrotne obciążenie?

Jest to sposób rozliczenia VAT, w którym obowiązek rozliczenia podatku należnego od sprzedaży jest przeniesiony ze sprzedającego na kupującego. Podatek należny rozlicza więc nabywca. Jeśli jesteś podatnikiem VAT i nabyłeś towary na zasadzie odwrotnego obciążenia, to z jednej strony wykazujesz kwotę podatku VAT należnego od tej transakcji i jednocześnie taką samą kwotę wykazujesz po stronie podatku VAT naliczonego, czyli jest to dla nabywcy neutralne podatkowo. Odliczenia można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym powstał u nabywcy obowiązek podatkowy od transakcji wykazanej na dokumencie sprzedaży. Podstawą opodatkowania jest kwota zapłaty za fakturę. Mechanizm ten dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (o ile nie stanowi dostawy towarów objętej zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

 

 

 

W jakim celu wprowadzono mechanizm odwróconego obciążenia?

Aby pomóc zapobiegać oszustwom podatkowym i chronić budżet państwa przed wyłudzeniami. Przed nowelizacją w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wymienione były głównie towary z kategorii stali, miedzi oraz odpadów, surowców wtórnych oraz złomu, a rynek handlu takimi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa. Sprzedawca mógłby nie wywiązywać się z obowiązku rozliczania podatku należnego, więc lepiej, aby rozliczył go nabywca, dla którego jest to neutralne podatkowo ( ponieważ może mieć on jednocześnie prawo do odliczenia tego VAT-u). MF potwierdziło nadużycia w tej kwestii i postanowiono rozszerzyć listę z załącznika nr 11 w szczególności o wcześniej wspomniane urządzenia elektroniczne oraz złoto i inne metale, a także biżuterię.

Faktura, którą wystawi nam dostawca (będący czynnym podatnikiem VAT), na sprzedaż wcześniej wymienionych towarów, nie zawiera stawki, ani kwoty podatku. Powinna ona także zawierać opis „odwrotne obciążenie”. Tak wystawiona faktura jest jednoznaczna z tym, że VAT od tej transakcji rozliczy nabywca towarów.

Przy obrocie towarami to status nabywcy określa, kto rozlicza podatek od transakcji. Jeżeli sprzedajemy towary objęte procedurą „odwrotnego obciążenia” osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to nie mamy możliwości zastosowania odwróconego VAT-u. W tym przypadku to sprzedawca musi go rozliczyć.

Natalia Lutyńska

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.