Wszystko o kasie fiskalnej w firmie

Wszystko o kasie fiskalnej w firmie

Kasa fiskalna wydaje się być ogromnym problemem. Ludzie na siłę jej unikają i obawiają się problemów z nią związanych. A prawda jest taka, że to takie samo narzędzie jak faktury tylko na mniejszym urządzeniu.

Kiedy mogę być zwolniony z kasy fiskalnej?

Firmy, które prowadzą sprzedaż dla klientów indywidualnych co do zasady muszą posiadać kasę fiskalną. Najbardziej oczywiste jest to w przypadku punktów sprzedaży/sklepów. Wtedy do każdej transakcji wręczamy paragon fiskalny. Ze zwolnienia posiadania kasy fiskalnej mogą zrezygnować firmy, które mają poniżej 20 tys obrotu rocznie. Najczęściej są to jakieś punktu usługowe typu dorabianie kluczy, szewce itp. Jednak umówmy się, że jeżeli naszym corem biznesu jest sprzedaż towarów, usług dla osób indywidualnych raczej na pewno ten limit przekroczymy. Drugim sposobem na ominięcia kasy fiskalnej to prowadzenie sprzedaży online. A więc mamy sklep internetowy i sprzedaż jest rejestrowana na naszym koncie bankowym. Do takiego typu sprzedaży nie musimy zakładać kasy fiskalnej. Na rynku funkcjonują też sklepy, które mają sprzedaż w punkcie sprzedaży oraz przez internet. A więc jeżeli z powodu prowadzonej przez Ciebie sprzedaży w punkcie jesteś zobowiązany posiadać kasę fiskalną, wtedy całą sprzedaż łącznie z tą internetową nabijasz na kasę fiskalną.

Limit zwolnienia to 20 tys obrotu rocznie. Jeżeli w danym roku zaczynasz prowadzić firmę, wtedy ten limit liczymy proporcjonalnie do okresu przez jaki w danym roku prowadzisz firmę.

Kto jest zobowiązany posiadać kasę fiskalną?

Posiadać kasę fiskalną powinna każda firma, która przekroczy limit obrotów 20 tys. Jeżeli w danym roku przekroczysz taką sprzedaż wtedy musisz kupić kasę fiskalną. Masz dokładnie 2 miesiące od daty przekroczenia limitu.

Niestety jak zawsze w naszych przepisach występują wyjątki. A więc są branże, w których musimy mieć kasę od pierwszego dnia bez względu na to, czy przekraczamy ten limit czy nie. Lista zawodów co rok jest rozszerzana i najlepiej sprawdzić to przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Należą do niej m.in. fryzjerzy, mechanicy, lekarze, prawnicy, taksówkarze i podatnicy świadczący usługi gastronomiczne.

Jaka jest procedura rejestracji kasy fiskalnej?

Kiedy Twoja firma jest zobowiązana do zakupu kasy fiskalnej, należy w pierwszej kolejności zgłosić zamiar posiadania kasy do urzędu skarbowego. W drugim kroku należy już skorzystać z usług serwisowych. Kasy fiskalne sprzedają specjalistyczne firmy, które są też jednocześnie serisantami. I tak naprawdę zgłaszając się do takiej firmy będziemy pokierowani, co i w jakiej kolejności mamy zrobić. Ogólnie serwisant powinien dokonać fiskalizacji, założyć książkę serwisową i wysłać zgłoszenie do urzędu skarbowego. Istnieje dodatkowo obowiązek przeglądu kasy fiskalnej, co minimum 2 lata.

Tutaj często pada pytanie, jaką kasę kupić. Realnie możliwie najnowocześniejszą, ponieważ co prawda termin elektronicznych kas przesuwa się z roku na rok. Jednak w końcu prawdopodobnie kasy fiskalne będą przesyłały dane bezpośrednio do urzędów skarbowych. Warto tutaj wspomnieć, że kasy nowego typu mają możliwość wbicia numeru NIP klienta, dzięki czemu będzie później mógł poprosić o FV. Bez wbicia takiego numeru nie wolno nam wystawić FV do takiego paragonu. Kasy starszego typu tej możliwości nie mają, a więc mają obowiązek wystawić FV do każdego paragonu.

Jak na co dzień korzystać z kasy fiskalnej?

Być może to pytanie wydawać się banalne, to jednak poza nabijaniem każdej sprzedaży na kasę fiskalną należy również drukować raporty dobowe. Raport ten powinniśmy wydrukować po zamknięciu sprzedaży w danym dniu lub najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Poza raportem dobowym jesteśmy zobowiązani do drukowania raportu miesięcznego sprzedaży. Raport ten jest podstawą dla księgowości do zarejestrowania wielkości przychodu ze sprzedaży dla klientów indywidualnych.

Być może to oczywiste, jednak jeżeli ktoś płaci kartą powinien dostać od was potwierdzenie płatności kartą, ale również paragon fiskalny. A więc płatności kartą są liczone w taki sam sposób jak płatności gotówką.

Jaka uzyskać zwrot za kasę fiskalną z urzędu skarbowego?

Kasa fiskalna jest urządzeniem, które jest dotowane przez urzędu skarbowe. Dziś można trzymać zwrot nie wyższy niż 750zł za pojedynczą kasę fiskalną. Jeżeli otwieramy kilka punktów w jednym czasie warto kupić wszystkie kasy w jednym momencie, ponieważ wtedy otrzymamy 700zł zwrotu na każdą kasę. A kiedy zdecydujemy się na kolejne kasy w późniejszym terminie, wtedy taki zwrot nas nie obowiązuje.

Aby możliwe było skorzystanie z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:

    złożyć do urzędu skarbowego (jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania) pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscach ich używania do ewidencjonowania;

–   posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

–   rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały  funkcje określone  w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

W przypadku jeżeli nasza firma jest podatnikiem podatku VAT możemy potrącić sobie kwotę zwrotu w deklaracji od podatku do zapłaty. W przypadku, gdy nasza firma nie jest podatnikiem podatku VAT powinniśmy złożyć wniosek o zwrot do urzędu skarbowego. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 25 dni daty przyjęcia wniosku.

Jak mam ewidencjonować przychody, kiedy jestem zwolniony z kasy fiskalnej?

Jeżeli Twoja firma sprzedaje towar/usługi w punkcie sprzedaży i korzysta z zwolnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej i tak jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Taka ewidencja może być prowadzona w zeszycie , czy tabelki w komputerze. Sporządzona przez nas ewidencja jest dokumentem księgowym i stanowi jedną ze składowych potrzebnych do obliczenia podatku.

 

Kiedy należy rozliczać kilometrówkę?

Kiedy należy rozliczać kilometrówkę?

Rozliczanie samochodów ciągle dla wielu przedsiębiorców stanowi zagadkę. Od roku 2019 znowu zmieniło się kilka przepisów. Do tej pory ogólna zasada była taka, że jeżeli samochód nie jest własnością firmy należy prowadzić kilometrówkę. Od roku 2019 fiskus zmienił nieco podejście i w większości przypadków kilometrówki nie trzeba prowadzić.

Ale po kolei.

Samochody osobowe wykorzystywane do celów mieszanych od stycznia 2019 mogę wrzucać w koszty nadal 50% VAT-u wynikającego z kosztów eksploatacyjnych, czyli paliwo, naprawy itp. Ale powstał też nowy przepis związany z podatkiem dochodowy. Do kosztów możemy wliczać 75% kosztów związanych z eksploatacją samochodu (np. paliwo). Tutaj często pojawia się pytanie. Z uwagi na to, że został obniżony próg wliczania w koszty nie ma już konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu kilometrów (tzw. kilometrówki).

W przypadku wliczania 100% kosztów związanych z eksploatacją samochodu powinniśmy prowadzić ewidencję przebiegu kilometrów i tak samo jak w przypadku podatku VAT zgłosić taki zamiar do urzędu skarbowego (jeżeli to już zrobiliśmy przy okazji VAT-u nie musimy tej czynności powtarzać).

Należy się również pochylić nad tym, co z kosztami raty leasingowej, amortyzacji, czy kosztów związanych z najmem.

A więc w przypadku, gdy auto jest własnością firmy widnieje jako środek trwały. Tym samym w kosztach uwzględniamy amortyzację i tutaj nic się nie zmienia. Nadal mamy prawo do rozliczenia amortyzacji do 150 tys zł w przypadku samochodów osobowych.

Jeżeli właściciel lub członek zarządu wynajmuje lub wypożyczalnia wynajmuje samochód spółce taka opłata za najem może zostać w całości wrzucona w koszty.

I pozostał nam leasing. W przypadku samochodów osobowych używanych do celów mieszanych mamy prawo do odliczenia 100% raty leasingowej, ale tylko do wartości 150zł.

Podsumowując kilometrówkę trzeba prowadzić w przypadku chęci wliczenia 100% kosztów eksploatacyjnych w koszty. W każdym innym w koszty wrzucamy 75% wartości kosztów eksploatacyjnych netto i 100% kosztów związanych z najmem/leasingiem/amortyzacją.

 

 

VAT – zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe

VAT – zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe

Podatek Vat zwykle wywołuje sporo pytań i kontrowersji. Często w głowach przedsiębiorców istnieje przekonanie, że każda spółka z o.o. musi być zgłoszona jako podatnik podatku VAT. Prawda jest jednak taka, że ustawa o VAT jest jedna i obowiązuje wszystkie rodzaje podmiotów bez względu na ich formę prawną. Poniżej wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Czy spółka zawsze musi być VAT-owcem?

Tak jak wcześniej wspominałam, ustawa o VAT jest jedna. Dotyczy wszystkich rodzajów form prawnych. A więc tak samo jak w przypadku każdej innej firmy spółka z o.o., a raczej jej zarząd może zdecydować o tym, czy chce być podatnikiem podatku VAT. Ogólna zasada jest taka, że nie musisz zgłaszać się do VAT, jeżeli nie przekraczasz 200 tys obrotu rocznie. Nazwa się to fachowo zwolnienie podmiotowe. Oznacza to, że wszystkie rodzajów przychodu są zwolnione z VAT. A więc jeżeli wystawiasz fakturę to twoja cena brutto będzie jednocześnie ceną netto. Oczywiście jeżeli nie jesteś podatnikiem VAT, wtedy nie możesz też rozliczać kosztów VAT-owych. W takich firmach kosztem jest cena brutto.

Kiedy muszę zgłosić się do VAT?

Są dwa przypadki, kiedy musisz zgłosić się do VAT. Pierwszy to oczywiście przekroczenie limitu 200 tys zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność w trakcie roku, wtedy limit ten obliczamy proporcjonalnie. Wzór to 200 tys mnożymy przez liczbę dni prowadzenia przedsiębiorstwa i dzielimy przez 365.

Drugi powód obowiązkowego zgłoszenia się do VAT bez względu na obrót to wykonywanie działalności nie upoważnionych do korzystania z zwolnienia podmiotowego. A więc jeżeli Twoja firma realizuje jakąkolwiek z poniższych działalności od pierwsza dni musi zgłosić się do VAT.

Lista działalności podlegającym obowiązkowo podatkowi VAT:

– wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),

– terenów budowlanych,

– budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),

– nowych środków transportu,

– usług prawniczych,

– usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),

– usług jubilerskich.

Kiedy jestem zwolniony z VAT?

Tak samo jak w przypadku obowiązku, tak samo w przypadku zwolnienia możesz być zwolniony w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest zwolnienie podmiotowe, a więc firma nie osiągająca limitu 200 tys obrotu.

Drugim przypadkiem jest tzw. zwolnienie przedmiotowe. Art 43 ustawy o VAT mówi, jakiego typu usługi są zwolnione z podatku VAT bez względu na obrót. Nalezą do nich m.in. nauka języków obcych Art. 43 ustawy ma kilka stron, więc trudno jest go w całości przytoczyć. A więc jeżeli nawet limit obrotu nakłada na Ciebie konieczność zgłoszenia do VAT wykonując czynności zwolnione z VAT możesz korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. A więc załóżmy, że prowadzisz szkolenia i działalność edukacyjną związaną z nauką języków obcych. Przychody z działalność szkoleniowej będą podlegały naliczeniom podatku VAT, a przychody z działalności związanej z edukacją będą korzystały z zwolnienia przedmiotowego. Oznacza to oczywiście, że koszty związane z działalnością szkoleniową podlegają odliczeniu, a koszty związane z działalnością nauki języków obcych już nie.

Czy mogę dostać NIP do rozliczeń UE bez zgłaszania się do VAT?

Bardzo często osoby zakładające firmę boją się, że nie zgłaszając się do VAT nie otrzymają tzw. unijnego NIP-u. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że zgłoszenia do VAT i do VAT-UE robi się na tym samym formularzu. Jednak pomimo tego, że nie jesteś VAT-owce masz prawo poprosić urząd o nadania numeru NIP – UE. To będzie ten sam NIP, którym się dziś posługujesz, ale z przedrostkiem UE. Dzięki temu NIP-owi będziesz mógł korzystać z rozliczeń VAT wewnątrzwspólnotowego.

Jak wygląda procedura zgłaszania się do VAT?

Aby zgłosić się do VAT powinieneś skorzystać z deklaracji VAT-R. W momencie złożenia tego formularza urząd skarbowy dokonuje tzw. wizji lokalnej. Oznacza to, że sprawdzą, czy w miejscu który wskazaliście jako miejsce prowadzenia działalności rzeczywiście istnieje firma. Po takiej wizji mają 30 dni na rejestrację Twojej firmy jako podatnik VAT. Ważne jest to, że nie czekasz, aż urząd Cię zarejestruje, tylko zachowujesz się jak VAT-owiec od dnia zgłoszenia formularza.

Wizja lokalna jest sporym problemem dla firm, które korzystają z wirtualnych adresów lub z uwagi na charakter pracy naszą siedzibą są biura klientów. W przypadku wirtualnego biura na formularzu należy podać adres pod którym naprawdę można Cię znaleźć. W przypadku pracy u klienta zwykle wystarczy dołączyć oświadczenie o charakterze swojej pracy. Nie znam przypadku, gdzie urząd odmówił by rejestracji do VAT takim firmom.

Księgowa w firmie – czy to konieczne?

Księgowa w firmie – czy to konieczne?

Znam sporo przedsiębiorców, którzy szczególnie na początku mocno oszczędzają i próbują ominąć konieczność zatrudniania księgowej, czy biura rachunkowego. Prawda jest taka, że gry prowadzić jednoosobową działalność bez VAT realnie nie ma zbyt dużej potrzeby posiadania księgowej. Istnieje też dziś sporo systemów, gdzie wykupując pakiet roczny za 50-100 miesięcznie możesz wklepać dokumenty i system sam wylicza Ci potrzebne informacje. Mimo wszystko przyjrzyjmy się korzyścią jakie niesie za sobą podpisanie umowy o współpracy z biurem rachunkowym:

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W momencie, kiedy sam prowadzisz swoje sprawy księgowe sam ponosisz za nie odpowiedzialność. W momencie kiedy zatrudniasz księgową, czy biuro rachunkowe to oni ponoszą odpowiedzialność za poprawność księgowań oraz zgodność z obowiązującym prawem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na treść umowy. Niestety nadal zdarzają się biura, w których nikt nie bierze odpowiedzialność za swoją prace, czy nie posiada ubezpieczenia. Podpisując umowę o współpracy powinieneś zawsze spytać o ubezpieczenie, z którego będą pokrywane ewentualne błędy związane z prowadzeniem ksiąg oraz o zakres odpowiedzialności. Jeżeli któraś z tych rzeczy nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca poszukaj innej firmy do współpracy.

DORADZTWO

Doradca podatkowy, prawnik i księgowy to realnie trzy różne zawody, choć niezwykle często ze sobą współpracujące. Najlepiej, gdyby Twoja księgowa, czy biuro współpracowało z prawnikiem oraz doradcą podatkowym. Najczęściej księgowi większość tematów realizują samodzielnie, jednak może się zdarzyć, że będzie potrzebna pomoc i nie ma nic gorszego niż szukanie w ciemno na rynku. Dodatkowo po za księgowaniami Twoja księgowa powinna zwracać uwagę na poprawność dostarczonych dokumentów finansowych. Nie spodziewaj się, że będzie patrzyła na poprawność zawartych umów. Nie wiele księgowych podejmuje się analizy dokumentów. Od tego jest właśnie prawnik. Jednak podstawowe błędy jest w stanie zwykle wyłapać.

KONTAKTY Z URZĘDAMI

To jest chyba najmniej przyjemna część, kiedy decydujemy się na samodzielne księgowanie. Zdarza się, że popełnimy błąd i jesteśmy wzywani do urzędu w celu wyjaśnień. Zdarza się również kontrola z urzędu skarbowego, czy ZUS-u i ponownie musimy obsługiwać ją samodzielnie. W przypadku posiadania księgowej, czy biura rachunkowego to oni przejmą za Was ten obowiązek.

 

PRZYPOMINANIE /MOBILIZACJA

Nie ma się co oszukiwać dokumenty i administracja nie są dobrą stroną przedsiębiorców. Zazwyczaj odkładamy to na możliwie najpóźniejszy moment. W przypadku współpracy z zewnętrzną księgowością już od samego początku miesiąca sukcesywnie przypominają nam o dostarczeniu dokumentów. Dzięki temu istnieje spore prawdopodobieństwo, że sprawą administracyjną zajmiemy się wcześniej niż na ostatnią chwilę.

Tak jak wspominaliśmy na początku nie zawsze księgowa jest nam potrzebna. Z doświadczenia jednak większość przedsiębiorców dość szybko decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym. Wynika to z tego, że obawiamy się realnej odpowiedzialności za ewentualne błędy.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o spółkach – jak wybrać mądrze?

Wszystko co musisz wiedzieć o spółkach – jak wybrać mądrze?

Od czasu do czasu trafiają do mnie przedsiębiorcy, którzy chcą założyć spółkę z powodu tego, że ZUS powoduje u nich utratę płynności, że są specjalistami np. w dziedzinie IT i uważają, że płacenie ZUS-u jest bez sensu, że chcieliby zaoszczędzić na składkach ZUS. Oczywiście każdy z tych powodów jest dobry jak każdy inny. Na pewno każda z tych sytuacji wymaga zmiany, albo przynajmniej zbadania tematu w taki sposób, aby być pewnym, że podjęta decyzja jest racjonalna i rzeczywiście dla mnie optymalna.

W pierwszej kolejności zastanówmy się kiedy warto zainteresować się spółką z o.o.

WYSOKIE PODATKI

Niektórzy przedsiębiorcy prowadzące swoje biznesy bardzo często narzekają, że ich księgowa nie ma otwartej głowy, że nie proponuje żadnych optymalizacji podatkowych. Kiedy pytam ich o formę prawną, słyszę, że prowadzą działalność gospodarczą. I prawda jest taka, że w tej formie prawnej nie wiele da się poprawić, czy zmienić. W niektórych wypadkach księgowa powinna zaproponować inną formę prawną, np. spółkę z o.o.. Ale tylko w niektórych. W mediach istnieje takie przeświadczenie, że jak ktoś założy spółkę to nie będzie płacił podatków. No niestety nic bardziej mylnego. W niektórych firmach dzięki zastosowaniu optymalizacji podatkowych można podatki obniżyć, ale na pewno nie usunąć do zera. Jeżeli w Twojej działalności płacisz Twoim zdaniem wysokie podatki sprawdź, czy prowadząc spółkę masz szanse płacić mniejsze. Jeżeli Twoja księgowa nie potrafi Ci pomóc, możemy to zrobić dla Ciebie na indywidualnych konsultacjach.

RYZYKO BIZNESOWE

Biznes to ryzyko i tutaj raczej nie się z czym spierać. Jeżeli ryzyko Twojego biznesu, ryzyko branżowe jest duże. Firmy często mają zastoje płatnicze, czy nawet bankrutują. Chyba najlepszym przykładem jest branża budowlana. Kiedy Twój biznes pracuje w takim otoczeniu, warto pomyśleć nad większym zabezpieczeniem siebie, swojej rodziny, swojego majątku. Kiedy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą ryzykujesz wszystkim co masz, kiedy natomiast prowadzisz spółkę z o.o. ogólnie odpowiadasz tylko tym co posiada spółka. I tak samo jak w przypadku powyżej możemy Ci pomóc w oszacowaniu całości na indywidualnych konsultacjach.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Ostatnio szczególnie mocno rozwija się branża inwestowania w nieruchomości. Większość inwestycji opiera się o zdolność kredytową, a nie ma co się oszukiwać, że ona w końcu się kończy. I właśnie tu na pomoc przychodzi spółka z o.o.. Jest osobnym podmiotem prawnym, a więc ma oddzielną zdolność kredytową. Szczególnie w branżach, gdzie często korzysta się z zewnętrznego finansowania może to być dobry pomysł.

 

W drugiej kolejności zastanówmy się, kiedy na pewno spółka nie jest na ten moment rozwiązaniem dla Ciebie.

PŁYNNOŚCI FINANSOWA

Co jakiś czas zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płynnością finansową i wydaje im się, że jak nie będą musieli opłacić składek ZUS to wtedy będą uratowani. Niestety nic bardziej mylnego. Spółka nie jest sposobem na poprawnie sobie płynności finansowej. Jeżeli ktoś ma taki pomysł to powinien zacząć od tego, co robi źle, że ma problem z tym aby opłacić 1000zł składek ZUS.

NISKIE RYZYKO

W przypadku, gdy Twoja firma nie ma jakiś wielkich dochodów, płacisz stosunkowo niskie podatki a do tego Twoja firma nie generuje prawie żadnego ryzyka biznesowego prawie na pewno spółka na ten moment w niczym Ci nie pomoże. Mam tu na myśli szczególnie osoby pracujące na własny rachunek takich jak graficy, fryzjerzy, kosmetyczki, mechanicy, agenci ubezpieczeniowi.

PSEUDO ETAT

To jest niezwykle częsty przypadek. Zgłaszają się do mnie różnej specjalizacji ludzie z branży IT. Bardzo często rozliczają się z swoją firmą na podstawie FV. I to stanowi już swego rodzaju optymalizację, ponieważ ich zarobki są często powyżej 10 tys miesięcznie. Gdyby pracowali na umowach o pracę ponad 30% ich wynagrodzenia brutto pożerałyby składki ZUS oraz podatek. Kiedy przechodzą na działalność gospodarczą, wtedy sporo zyskują. Ale chcą pójść krok dalej. I prawda jest taka, że w takich przypadkach najczęściej kompletnie nie opłaca się przejście na spółkę z o.o.. Ekonomicznie w 99% przypadków jest płacić składki ZUS i podatek liniowy 19%. Wynika to z tego, że jeżeli chcemy optymalizować podatki w spółce z o.o., to musimy je wypłacić do prywatnej kieszeni. Dla nas stanowi to przychód. I kiedy wypłacamy więcej niż 85500zł w roku, to wpadamy w drugi próg podatkowy 32%. I tym samym okazje się, że w takich przypadkach taniej jest jednak pozostać na DG.

 

Jak widać powyżej jest kilka sytuacji, w których dobrym rozwiązaniem może okazać się dla Ciebie spółka z o.o.. Jednak nie zawsze na hura trzeba zmieniać formę prawną w swojej firmie. Czasami, ta którą mamy jest najbardziej odpowiednia. Warto podejmować mądre decyzje.

 

JAKIE MAM OPCJE PŁATNOŚCI ZUS-u

JAKIE MAM OPCJE PŁATNOŚCI ZUS-u

Od kilka lat, co roku rząd robi ukłony w stronę osób zakładających i prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Często zadajecie nam pytania, ale jak to teraz jest. Czy mogę coś uczknąć, czy muszę opłacać aż tak duże składki. Wyjaśniamy dziś jak to jest:

FIRMA BEZ REJESTRACJI

Rząd wprowadził możliwość prowadzenia biznesu bez rejestracji. Oznacza to, że całkowicie jesteśmy zwolnienie z opłacania składek ZUS. Z takiej formy możemy skorzystać jeśli w okresie 60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadziłeś działalności gospodarczej i przychody miesięczne będą mniejsze niż 1125 zł. Limit ten wynika z połowy minimalnego wynagrodzenia,  które na rok 2019 wynosi 2250zł. Jeżeli w jakimś miesiącu przekroczysz ten ustalony limit jesteś zobowiązany w ciągu 7 dnia rozpocząć oficjalne prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku działalności nierejestrowanej nie możesz prowadzić działalności wymagającej specjalnych pozwoleń czy koncesji.

To co w mojej ocenie jest warte uwagi to, że w przypadku działalności nierejestrowanej nie masz wyboru odnośnie stawek podatkowych. Rozliczasz się wg skali podatkowej. Możesz płacić zaliczkę na podatek w każdym miesiącu lub rozliczyć się po zakończeniu roku. Właściwym do tego dokumentem jest PIT 36. Pomimo takiej formy rozliczenia podatku dochodowego obowiązują nas przepisy odnośnie VAT, czy kasy fiskalnej.

ULGA NA START

Została wprowadzona tzw. ulga na start. Polega ona na tym, że od daty rejestracji firmy przez pierwsze 6 miesięcy nie musisz opłacać składek społecznych. Zobowiązany jesteś do płacenia tylko składki zdrowotnej. Mogą z tego skorzystać przedsiębiorcy, którzy przez  60 poprzednich miesięcy wcześniej nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie wykonują usług dla swojego byłego pracodawcy. Składka zdrowotna na rok 2018 wynosi 319,94. Na rok 2019 zostanie ogłoszona dopiero w drugiej połowie stycznia.

MAŁY ZUS

Z małego ZUS-u przedsiębiorcy mogą korzystać przez 24 miesiące od daty założenia firmy lub od daty zakończenia ulgi na start. Tak samo jak w poprzednich wypadkach nie mogą prowadzić działalności przez 60 poprzednich miesięcy i wykonywać usług dla swojego byłego pracodawcy. Mały ZUS oznacza, że opłaca się 30% składek od podstawy (przy pełnym ZUS-ie 60%).

Mały ZUS na rok 2019 wynosi:

Emerytalna: 131,76zł

Rentowa: 54,00

Chorobowa: 16,54

Wypadkowa: 11,27

Fundusz Pracy: brak

Zdrowotna: poznamy w drugiej połowie stycznia 2019

 

SKŁADKI PROPORCJONALNE / OD PRZYCHODU

Od roku 2019 rząd wprowadził możliwość płacenia składek od przychodu. Mogą z nich korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Realnie nie będzie się to opłacało przedsiębiorcą opłacającym niski ZUS, czy korzystających z ulgi na start. Jednak może to być ciekawe rozwiązanie dla firm płacących duży ZUS.

Aby opłacać składki proporcjonalnie od przychodu należy zgłosić ten zamiar do ZUS do 8.01. każdego roku. Z tego systemu można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Przyjęto, że limit ten będzie wynosić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł. W 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł: 2100 zł x 30 (limit 30-krotności) równa się 63 000 zł.

Aby obliczyć składki od przychodu należy obliczyć dwie wartości:

WARTOŚĆ X (przeciętny miesięczny przychód): roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Wynik pomnożony przez 30.

WARTOŚĆ Y (wskaźnik na dany rok): Prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego. Wynik mnożymy przez 0,24

PRZYKŁAD:

Aleksander Janiak w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 50 000 zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni w roku. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2250 zł. W związku z tym, skoro chce w roku 2019 opłacać składki od przychodu, jego podstawa będzie wynosiła: 50 000 zł (roczny przychód) /  365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4109,58 zł

4110 zł / 2250 zł x 0,24 = 0,4383

Podstawa składek ZUS pana Alensandra będzie wynosiła 4109,58 x 0,4383 = 1801,22 zł

To o czym należy pamiętać: nie można opłacać składek mniejszych niż mały zus i większych niż pełny ZUS. A więc jeżeli podstawa wyjdzie mniejsza niż podstawa dla małego ZUS-u to korzystamy z wielkości małego ZUS-u. Jeżeli podstawa wyjdzie większa niż dla dużego ZUS-u wtedy opłacamy duży ZUS.

DUŻY/PEŁNY ZUS

Pełny ZUS płacą przedsiębiorcy, którzy nie łapią się na żaden z warunków powyżej. Wynosi od 60% podstawy. Na rok 2019:

Emerytalna: 558,08

Rentowa: 228,72

Chorobowa: 70,05

Wypadkowa: 47,75

Fundusz Pracy: 70,05

Zdrowotna: poznamy w drugiej połowie stycznia 2019

 

A może nie chcesz płacić ZUS?