Poradnik przedsiębiorcy

Kiedy kasa fiskalna potrzebna jest w firmie?

Zgodnie z polskimi przepisami, podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego (podatku VAT od sprzedaży) przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sytuacji gdy sprzedaż w poprzednim roku podatkowym dla wyżej wymienionych osób nie przekroczyła 20.000 zł – podatnicy zwolnieni są ze stosowania kas (należy pamiętać że jednostki rozpoczynające działalność w trakcie trwania roku podatkowego limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania).
Kiedy kasa fiskalna potrzebna jest w firmie?

Rozliczenie paliwa w Twojej firmie

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na to czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – pragnie zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe! Na tym właśnie gruncie niezwykle aktualnym tematem jest kwestia związana z użytkowaniem samochodu w prowadzonej działalności.
Rozliczenie paliwa w Twojej firmie

Refaktura, a podatek VAT

Refakturowanie – nie jest to pojęcie ściśle wynikające z przepisów, gdyż w żadnym z nich nie znajdziemy jego definicji. Refakturowanie polega na odsprzedaży usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Ma to na celu ostateczne przeniesienie na nabywcę kosztów usługi.
Refaktura, a podatek VAT

Czemu służy plan kont

Kilka dni temu do tego tematu natchnęła mnie pewna dyskusja w internecie. Jeden z przedsiębiorców był zdziwiony, że nie może uzyskać z księgowości danych finansowych na poziomie marży, zysków na projekcie.
Czemu służy plan kont