x

Każdą firmę w Polsce należy prowadzić w oparciu o obowiązuje przepisy. Większość Polaków jest przekonana, że jedyną słuszną formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Wynika to z wielu faktów, przede wszystkim są to uwarunkowania ekonomiczne oraz mentalne. Przez uwarunkowania mentalne rozumiem fakt, że w naszym szkołach nie uczy się ludzi pracy zespołowej. Uczniowie oceniani są indywidualnie za każdą wykonaną pracę, tym samym mają później obawy przed założeniem firmy wieloosobowej. Przez uwarunkowania ekonomiczne rozumiem wieloletnie wpajanie, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest właściwa dla niewielkich przedsiębiorców. Z drugiej zaś strony założenie np. spółki kapitałowej przez wiele lat wiązało się z znacznym kapitałem zakładowym, który dziś nie wynosi już 50 000zł, a jedyne 5000zł. Tym samym spółki kapitałowe stały się możliwie do założenia również dla małych i średnich przedsiębiorców.

Okazuje się jednak, że tak dotychczas wychwalana jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z gorszych form prowadzenia biznesu. Głównym ograniczeniem jest pełna odpowiedzialność za działanie firmy. O ile w odpowiedzialności nie ma nic złego, to w działalności gospodarczej odpowiadamy prywatnym majątkiem za ewentualne zobowiązania z tytułu prowadzenia biznesu. Drugim niezwykle ważnym ograniczeniem jest prowadzenie firmy przez jedną osobę. Nie ma tutaj możliwości posiadania wspólnika, oficjalnego podziału ról i zadań . Można jedynie zatrudnić pracowników. Tutaj wiele osób współpracujących w spółkach osobowych stwierdziłoby, że istnieją inne skuteczne możliwości prowadzenia firmy po za spółkami kapitałowymi czy jednoosobową działalnością gospodarczą. I ja zgadzam się z tym, że jest to forma prowadzenia wspólnego biznesu, w wielu aspektach lepsza niż działalność gospodarcza. Jednak wiele przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że za prowadzeniem spółek osobowych idzie gigantyczne ryzyko finansowe. Każdy ze wspólników w spółkach osobowych ( z pewnymi małymi wyjątkami) odpowiada za zobowiązania pozostałych wspólników. Większość ludzi nie chce świadomie godzić się na takie ryzyko.

 

 

 

Alternatywą prowadzenia biznesu jest spółka kapitałowa, a dokładnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadząc swoją działalność, w oparciu o spółkę kapitałową, mam takie marzenie, aby wszyscy przedsiębiorcy wiedzieli o takiej możliwości. Bardzo ciekawą sprawą jest to, że człowiek stworzył wirtualną osobę w postaci spółki, która jest chroniona prawem bardziej niż my sami. Prowadzenie spółki wiąże się z ogromną ilością korzyści. Jedyną z nich jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa, ze względu na to, że kieszeń spółki jest wyraźne oddzielona od naszej prywatnej kieszeni. Inną korzyścią jest fakt, że można prowadzić biznes w dowolnie wiele osób jako jeden podmiot. Przedsiębiorcy bardzo często cieszą się z faktu, że opłata do ZUS jest w spółce dowolnością, a nie koniecznością czy przymusem. Wiele właścicieli spółek korzysta z optymalizacji podatkowych, które możliwe są tylko w spółkach kapitałowych. Jednak chyba najważniejszą kwestią jest fakt, że spółka jest osobowością prawną . Może we własnym imieniu posiadać konto bankowe, udziały innej spółki, majątek, robić zakupy i prowadzić biznes. Zarówno w działalności gospodarczej jak i w spółkach osobowych wszystkich tych czynności dokonują ludzie we własnym imieniu. Osobowość prawna gwarantuje spółce ogromną ochronę, której nie mają osoby fizyczne. Jest to niezwykły paradoks naszych czasów i tylko wiedza o tym jak to działa może uchronić nas samych.
Wiemy już, że w Polsce można w różnoraki sposób prowadzić swój biznes. Polacy głównie z powodu braku edukacji prawnej i finansowej podejmują się prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Ogromna część przedsiębiorców decydująca się na zmianę prowadzenia spółek kapitałowych, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dochodzi do wniosku, że jest to najlepsza forma do prowadzenia w Polsce biznesu. Najważniejsze jest to, że posiadanie wiedzy daje każdemu z nas wybór.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółek z o.o.?
Zapoznaj się z naszą publikacją Vademecum prowadzenia spółki z o.o..

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.