x

Co trzeci Polak pracuje na podstawie umów cywilno prawnych. Przedsiębiorcy bardzo chętnie z nich korzystają. Wynika to głównie z formy rozliczeń oraz kosztów zatrudnienia. Na podstawie umowy o pracę – kosztem pracodawcy jest 120% wynagrodzenia brutto pracownika. W przypadku umów cywilno prawnych nie dość, że nie ma tak wielu ograniczeń i wytycznych, to w dużej mierze można ograniczyć koszty pracy.

Umowa zlecenia: Najbardziej popularna forma umowy cywilno prawnej. Szczególnie często stosowana w przypadku umów z studentami lub uczniami. Umowa zlecenia jest to umowa na wykonywanie konkretnych czynności. Jest umową starannego wykonywania, tak więc generalnie praktycznie zawsze zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie, ponieważ trudno udowodnić, że ktoś nie starał się zrealizować zapisów umowy. Wynagrodzenie z takiej umowy jest określane najczęściej w sposób stawki godzinowej. Umowa ta jest wolna od składek ZUS w przypadku zatrudniania studentów lub uczniów w wieku do 26 lat. Umowa podlega tylko składce zdrowotnej w przypadku, gdy podpisuje ją pracownik innej firmy, którego dochód wynosi przynajmniej kwotę równą wynagrodzeniu minimalnemu ( rok 2015 – 1750zł brutto)

 

 

 

Umowa o dzieło: Umowa o rezultat. Podstawą do wypłaty jest ukończenie przez wykonawcę i odebranie przez zlecającego rezultatu umowy. Umowa ta nie podlega składkom ZUS po za wyjątkiem, kiedy jest zawierana z własnym pracodawcą. Wtedy podlega pełnemu oskładkowaniu. Umowa o dzieło najczęściej zawierana jest z wykonawcami prac domowych typu malowanie, kładzenie płytek, wykonanie konkretnych mebli, z specjalistami z szeroko pojętej branży informatycznej np. strona internetowa, oprogramowanie oraz grupą zwaną artystami np. wykonanie loga, namalowanie obrazu, zaprojektowanie ogrodu.

Kontrakt menadżerski: Jest to tzw. umowa nie nazwana. Najczęściej stosowana dla menadżerów wyższego szczebla. Umowa może zawierać każdą treść łącznie z zapisami o okresach choroby, nieobecności, okresie wypowiedzenia, warunkach płatności. Najczęściej wynagrodzenie stanowi część stała oraz zdecydowanie większa część uzależniona od wypracowanego zysku. Umowa podlega oskładkowaniu na podobnych zasadach jak umowa zlecenia. Jednak najczęściej spotykanym rozwiązaniem biznesowych jest prowadzenie działalności gospodarczej przez menadżerów i zaigraniu kontraktu menadżerskiego. W takim wypadku odprowadza się tylko składkę zdrowotną.

Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie znajdziesz wiele publikacji i szkoleń

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.