Jak urząd skarbowy rejestruje nowe firmy do VAT

Jak urząd skarbowy rejestruje nowe firmy do VAT

W ostatnim czasie mamy wysyp nowych firm. Zakłada się mnóstwo spółek z o.o. oraz spółek komandytowych. Jak co roku zakłada się również ogrom nowych działalności gospodarczych. Jednym słowem Polacy są niezwykle przedsiębiorczym narodem.

Obok tego wykwitu przedsiębiorczości mamy do czynienia z miejscami, gdzie można zarejestrować firmę, aby nie używać swojego adresu domowego. Nazywane są wirtualnymi biurami. Zwykle w takim miejscu siedzi jedna, czasami kilka osób, odbiera korespondencję i skanuje. Takie pliki przesyła do zainteresowanych firm. Korzystanie z takiej usługi to zwykle koszt od 50zł do 100zł za miesiąc.

W ostatnim czasie wiele zmieniło się w kontekście podlegania firmy pod urząd skarbowy. Od stycznia 2016 spółki podlegają pod urząd zgodnie z siedzibą spółki (nawet, jeżeli firma zarejestrowana jest np. w Warszawie, a swoją codzienną działalność prowadzi w Poznaniu to i tak podlega pod rozliczenia podatkowe w Warszawie (wcześniej podatek VAT był rozliczany zgodnie z adresem prowadzenia działalności).
Od kilku miesięcy w momencie jak nowa spółka/ nowa działalność gospodarcza zgłasza się do VAT to przychodzą osoby z Urzędu Skarbowego sprawdzić czy taka firma istnieje. Procedura jest realizowana, ponieważ wiele firm nie podawało do Urzędu rzeczywistego miejsca prowadzenia działalności. Wtedy w momencie kontroli urząd nie miał dokąd pójść. Obecnie przy rejestracji do VAT wymagana jest kopia umowy, udowadniająca prawo do danego adresu.

I tutaj rodzą się problemy związane z urzędami skarbowymi. Wiele właścicieli „wirtualnych biur” wpisuje w umowę, że firma ma prawo do używania adresu, jednak nie mieści się w danym miejscu fizycznie. Obecnie niektóre urzędy robią problemy przy rejestracji do VAT takich firm. Żądają od właścicieli podania rzeczywistego adresu prowadzenia firmy.

Mówi się, że po przejęciu władzy przez obecny rząd mamy ogrom zmian podatkowych. Jednak faktem jest, że w wielu przypadkach przedsiębiorcą utrudnia się prowadzenie firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat VAT zapraszamy do naszej publikacji Vademecum VAT

Obowiązkowe połączenie elektroniczne z Urzędem Skarbowym

Obowiązkowe połączenie elektroniczne z Urzędem Skarbowym

Od 1 lipca 2016 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednak termin ten obliguje tylko dużych podatników, a są to podmioty – które zatrudniają minimum 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi powyżej 50 mln euro lub suma aktywów wynosi co najmniej 43 mln euro.
Pozostałe podmioty tj. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa taki obowiązek będą miały od 1 lipca 2018 r.

Jednak comiesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT, który zwierać musi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, duzi podatnicy składają już od 1 lipca 2016, natomiast małe i średnie podmioty od 1 stycznia 2017, a mikro przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.
Zgodnie z informacjami i instrukcjami Ministerstwa Finansów „celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywania czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.”

Dodatkowym efektem wprowadzenia rozwiązania JPK może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formie XML, których księgowanie będzie zautomatyzowane.
Należy pamiętać, że mali i średni przedsiębiorcy po raz pierwszy będą zmuszeni do złożenia pliku JPK_VAT do 25 lutego (deklaracja VAT za styczeń w przypadku rozliczania tego podatku co miesiąc lub 25 kwietnia w przypadku składania deklaracji co kwartał) i do tego czasu mają czas, aby przystosować swoje oprogramowanie księgowe do nowych wymogów Ministerstwa Finansów.

Jednak najwięcej korzyści będzie miała administracja państwowa, dla której będzie to automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Zyska tym samym narzędzie umożliwiające szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie ustalenie nieprawidłowości oraz przyśpieszy potwierdzenie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalanie nieprawidłowości pozwoli na skuteczniejsze przeciwdziałanie takim zjawiskom jak wyłudzanie VAT czy unikanie opodatkowania.

Jak się sprawdzi w praktyce JPK zobaczymy już wkrótce.

Tutaj dowiesz się więcej o spółkach z o.o.

Bartosz Borowski