x

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na to czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – pragnie zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe! Na tym właśnie gruncie niezwykle aktualnym tematem jest kwestia związana z użytkowaniem samochodu w prowadzonej działalności.
Zaliczanie firmowych wydatków do kosztów prowadzenia działalności to postępowanie pozwalające obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Jak wygląda to w przypadku samochodu osobowego? Otóż przepisy dają prawo zaliczenia do kosztów m.in. wydatków na paliwo, parking, zakupu części zamiennych (np. opon), opłat za przejazdy autostradami, czy też usług serwisowych. Kosztem mogą być również odsetki od raty kredytu na zakup pojazdu. Dzieje się tak jednak wyłącznie, kiedy zakupiony samochód stanowi majątek firmowy (tj. został wprowadzony do środków trwałych).
Istotną kwestią jest ewidencja kosztów związanych z użytkowaniem auta, czyli czym różni się „kilo metrówka” od auta firmowego?
Generalnie sposób rozliczenia pojazdu zależy od tego czy przedsiębiorca zdecyduje się na jego wprowadzenie do majątku firmy, czy też postanowi wykorzystać w niej swój samochód prywatny.
Wprawdzie wydatki auta samochodu można rozliczać w obu przypadkach, to jednak nie w identyczny sposób. W przypadku samochodu firmowego można to robić w całości, z kolei przy samochodzie prywatnym jedynie do limitu określonego kilometrówką (określa maksymalną wysokość kosztów, które można rozliczyć w danym okresie).
Ograniczenia związane są również z odliczaniem VAT. Gdy samochód przeznaczony jest do użytku mieszanego, czyli służy zarówno potrzebom prywatnym, jak i firmowym – można odliczyć jedynie 50% VAT od zakupu oraz innych wydatków związanych z eksploatacją auta. W przypadku, kiedy samochód przeznaczony jest wyłącznie do użytku firmowego, pozwala to odliczyć 100% VAT od kosztów poniesionych na eksploatację pojazdu. Odliczanie pełnego VAT-u wymaga jednak dodatkowo prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT, która powinna zawierać m.in. stany licznika samochodu, a także szczegóły każdej z przejechanych tras.

koszty

Kamila Pilarczyk

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

firma bez zusu

Pobierz bezpłatny poradnik

7 sposobów na obniżenie kosztów w Twojej firmie

Super! Teraz sprawdź podany adres e-mail i odbierz poradnik.