Podatek PCC w spółkach z o.o. – pożyczki, sprzedaż udziałów, dopłaty do kapitału

Podatek PCC w spółkach z o.o. – pożyczki, sprzedaż udziałów, dopłaty do kapitału

W ostatnim czasie wśród grona naszych klientów pojawiło się mnóstwo pytań związanych z podatkiem PCC od pożyczek, dopłat na kapitał zapasowy i podstawowy oraz podatku PCC przy sprzedaży udziałów. W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik jak sobie z tym radzić.

Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych. Jest nam znany z kupowania nieruchomości, zabezpieczeń hipoteki. Jednak nie zawsze jesteśmy świadomi, że w spółce również na nas czyha. Poniżej opisujemy kilka najczęściej występujących sytuacji w spółkach.

PCC od umowy spółki

POŻYCZKA:
Bardzo często padają pytania, w jaki sposób zasilić spółkę, tak aby nie było to związane z zmianą kwoty kapitału spółki. Najprostszą opcją jest udzielenie spółce pożyczki. Najczęściej pożyczki dokonują wspólnicy. Zgodnie z ustawą o PCC pożyczka od wspólnika jest zwolniona z PCC.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 ppkt i) ustawy o PCC
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
10) pożyczki udzielane:
i) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;

W przypadku jeżeli pożyczki dokonuje zarząd, który nie jest jednocześnie wspólnikiem wtedy taka pożyczka podlega podatkowi PCC, który wynosi 2%.

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1 ppkt 4 ustawy o PCC
1 Stawki podatku wynoszą:
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %, z zastrzeżeniem ust. 5;

Jednak w tej sytuacji jest jeden wyjątek, w którym możemy udzielić pożyczki, która będzie podlegała zwolnieniu z PCC. W uproszczeniu, jeżeli kwota pożyczonych pieniędzy nie będzie większa niż 5 tys zł na przestrzeni 3 lat, wtedy spółka jest zwolniona z podatku PCC.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 ppkt d
10) pożyczki udzielane:
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia2009 r.,

Ważne, aby pamiętać, że PCC płaci osoba, której udzielono pożyczki (osoba otrzymująca zastrzyk pieniężny).

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW:

Sprzedaż udziałów powoduje kilka obowiązków związanych z rozliczeniem podatków. Pierwszym z nich jest podatek PCC, a drugim z nich jest podatek dochodowy.

Sprzedaż udziałów objęta jest obowiązkową opłatą podatku PCC przez osobę obejmującą udziały, czyli kupującą. Transakcja ta jest objęta 1% podatkiem PCC. Ważne jest to, że ten podatek płaci osoba obejmująca udziały, a nie osoba sprzedająca, czy spółka. Ktoś kto nabywa prawa majątkowe, czyli w tym wypadku udziały jest zobowiązany do opłacenia podatku PCC.

Ciężaru takiego zobowiązania nie można przenieść na spółkę z o.o.. Jest to zobowiązanie nowego wspólnika wobec Urzędu Skarbowego. Zobowiązanie to nie jest związane ze spółką.

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1 ppkt b ustawy o PCC
1 Stawki podatku wynoszą:
1) od umowy sprzedaży:
b) innych praw majątkowych – 1 %;

Drugim z podatków, który występuje to jest podatek dochodowy dla osoby sprzedającej udziały. Sprzedaż jest odpłatna, więc osoba sprzedająca rejestruje przychód. W tym momencie powstaje kilka obowiązków:
1) Spółka powinna wystawić PIT8C dla osoby sprzedającej udziały. PIT ten wystawia się w terminie do końca lutego za rok poprzedni
2) Osoba sprzedająca udziały powinna rozliczyć się ze sprzedaży tych udziałów w terminie do końca kwietnia za rok poprzedni. Takiego rozliczenia dokonuje się na PIT38
3) W przypadku jeżeli po sprzedaży udziałów nastąpił dochód, wtedy należy opłacić podatek dochodowy od takiej transakcji. Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik objął w momencie powstawania spółki np. 10 udziałów, każdy za 50 zł, czyli jego łączna wartość wynosiła 500zł. W momencie sprzedaży swoje udziały sprzedał za 500zł. Wtedy jego przychód wynosi 500zł, koszty uzyskania przychodu również 500zł, a więc dochód wynosi 0zł. I wtedy nie ma konieczności opłacania podatku. Jednak w przypadku, gdy sprzedający sprzeda swoje udziały za np. 1000zł, wtedy jego dochód będzie wynosił 500zł i będzie podlegał podatkowi dochodowemu.

Dopłaty w spółce z o.o.

KAPITAŁ SPÓŁKI:
W momencie jak powstaje spółka wspólnicy obowiązkowo wpłacają na jej konto kapitał zakładowy, zwany kapitałem podstawowym. Najczęściej wpłacają kapitał minimalny czyli 5000zł. Wpłata takiego kapitału jest czynnością, która podlega podatkowi PCC i wynosi on 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Podatek ten opłaca spółka, ponieważ to ona uzyskuje fundusze.
W momencie, gdy dokonują się jakiekolwiek dopłaty na kapitał zakładowy spółki, zarówno podstawowy jak i zapasowy jest to rozumiane przez urząd skarbowy jako zmiana umowy spółki. Każda zmiana umowy spółki jest związana z koniecznością opłaty podatku PCC, który również wynosi zawsze 0,5%. Zaznaczamy tutaj, że ustawa mówi o dopłatach do kapitału spółki w formie ogólnej. Rozumie się przez to każdą wpłatę na kapitał spółki ( nie rozróżniamy tego na kapitał podstawowy i zapasowy).

Podstawa prawna:
1. Stawki podatku wynoszą:
9) od umowy spółki – 0,5 %.

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

Podaj swój adres email aby otrzymać nasz bezpłatny poradnik

Zapisz się także do newslettera aby być na bieżąco

zapisz mnie do newslettera

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl