Prezes Zarządu spółki z o.o. – jakie ma obowiązki oraz odpowiedzialność

Prezes Zarządu spółki z o.o. – jakie ma obowiązki oraz odpowiedzialność

Spółka z o.o. powstaje dzięki wspólnikom, często zwanych też udziałowcami. To oni decydują na założenie spółki w celu osiągania korzyści. Aby spółka mogła działać wspólnicy muszą m.in. powołać zarząd. To zarząd otrzymuje uprawnienia od wspólników, podejmuje decyzje odnośnie kierunków działania spółki. Zarząd musi posiadać przynajmniej jedną osobę i nazywa się ona Prezesem Zarządu. Jeżeli w zarządzie jest więcej niż jedna osoba, każda kolejna nazywa się Członkiem Zarządu. W momencie powoływania spółki wspólnicy decydują kto i w jaki sposób może zarząd reprezentować.

Możliwości reprezentacji w spółce

– każdy członek zarządu ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie – oznacza to, że nie istotne jest, czy dana osoba jest Prezesem Zarządu czy też Członkiem Zarządu. Podpis każdej z tych osób znaczy tyle samo i jest pełną zgodą spółki na podpisanie danego kontraktu.

– Prezes zarządu ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, Członek zarządu może reprezentować spółkę z Prezesem Zarządu lub z innym członkiem zarządu – oznacz to, że podpis Prezesa Zarządu jest wystarczający do tego, aby dana umowa była ważna. Jednak jeżeli członek zarządu chce coś podpisać to musi poprosić o drugi podpis Prezesa Zarządu lub innego członka zarządu.

– zarząd reprezentuje spółkę łącznie – tutaj sprawa jest prosta w rozumieniu, pod każdy dokumentem muszą być podpisy każdego z członków zarządu.

Z uwagi na fakt, że zarząd zarządza spółka ponosi też odpowiedzialność za ewentualne potknięcia spółki. W dużym skrócie, jeżeli spółka ma jakieś problemy finansowe to zawsze wierzyciele (czyli osoby jakim spółka jest dłużna pieniądze) idą do sądu i otrzymują nakaz zapłaty. Taki nakaz może zostać spłacony przez spółkę lub też jeżeli nie jest trafia do komornika sądowego. W momencie kiedy komornik sądowy uzna, że spółka jest nie wypłacalna, wtedy wierzyciele mogą złożyć sprawę w sądzie przeciwko członkom zarządu. W momencie jak sprawa zostanie wygrana dopiero wtedy można ściągać należności z prywatnego majątku członków zarządu. Warto też wspomnieć, że zarząd ma narzędzia aby się bronić przed odpowiedzialnością finansową. W momencie kiedy spółka traci płynność finansową powinni zgłosić upadłość do sądu. Wtedy zarząd jest zwolniony z finansowej odpowiedzialności nawet wtedy kiedy spółka jest nie wypłacalna.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że zarząd może wykupić sobie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W wersji rozszerzonej można nawet mieć ubezpieczenie od błędnie podjętej decyzji, która skutkuje jakimiś problemami dla spółki. Wbrew wszystkiemu w mojej ocenie czasami warto mieć ubezpieczenie chociażby po to, aby czuć się bezpieczniej.

Obowiązki zarządu

Mówiąc o obowiązkach zarządu sprawa jest dość prosta. Zarząd zobowiązany jest do zarządzania spółką z o.o. w sposób umówiony z wspólnikami. To co ważne i na co warto zwrócić uwagę zarząd zgodnie z kodeksem spółek handlowych ma nieograniczone prawa do reprezentowania spółki. Bardzo często umowa spółki zawierana przez wspólników im te prawa ogranicza. Dla przykładu zarząd zaciągnął w banku zobowiązanie na 100 tys zł. W umowie spółki była informacja, że na zobowiązania powyżej 50 tys zł zarząd potrzebuje dodatkowej zgody wspólników. Pomimo takiego zapisu bank udzielił spółce kredytu. Wynika to z tego, że kodeks spółek handlowych nie jest w stanie ograniczyć zakresu działań zarządu. A jeżeli takie ograniczenie ma miejsce w umowie spółki należy liczyć na etykę oraz na rzetelność instytucji w tym wypadku udzielających kredytu. W ogromnej większości przypadków banki sprawdzają takie zapisy w umowie, jednak w świetle prawa nie są do tego zobowiązane.

Tak czy owak, jeżeli kodeks spółek handlowych nie mówi wprost, że coś jest odpowiedzialnością innej roli w spółce z o.o. niż zarząd to oznacza to, że właśnie zarząd jest odpowiedzialny.

Jak widać powyżej zarząd ma dużą swobodę w działaniu, ale też ogromną odpowiedzialność. W mojej ocenie warto umówić się ze wspólnikami na zasady gry, tak aby pomijając odpowiedzialność finansową i karną nikt nie oskarżył nas o działanie nieetyczne.

Dowiedz się jakie korzyści przynosi spółka z o.o.

Podaj swój adres email aby otrzymać nasz bezpłatny poradnik

Zapisz się także do newslettera aby być na bieżąco

zapisz mnie do newslettera

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl