Rozliczenie paliwa w Twojej firmie

Rozliczenie paliwa w Twojej firmie

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na to czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – pragnie zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe! Na tym właśnie gruncie niezwykle aktualnym tematem jest kwestia związana z użytkowaniem samochodu w prowadzonej działalności.
Zaliczanie firmowych wydatków do kosztów prowadzenia działalności to postępowanie pozwalające obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Jak wygląda to w przypadku samochodu osobowego? Otóż przepisy dają prawo zaliczenia do kosztów m.in. wydatków na paliwo, parking, zakupu części zamiennych (np. opon), opłat za przejazdy autostradami, czy też usług serwisowych. Kosztem mogą być również odsetki od raty kredytu na zakup pojazdu. Dzieje się tak jednak wyłącznie, kiedy zakupiony samochód stanowi majątek firmowy (tj. został wprowadzony do środków trwałych).
Istotną kwestią jest ewidencja kosztów związanych z użytkowaniem auta, czyli czym różni się „kilo metrówka” od auta firmowego?
Generalnie sposób rozliczenia pojazdu zależy od tego czy przedsiębiorca zdecyduje się na jego wprowadzenie do majątku firmy, czy też postanowi wykorzystać w niej swój samochód prywatny.
Wprawdzie wydatki auta samochodu można rozliczać w obu przypadkach, to jednak nie w identyczny sposób. W przypadku samochodu firmowego można to robić w całości, z kolei przy samochodzie prywatnym jedynie do limitu określonego kilometrówką (określa maksymalną wysokość kosztów, które można rozliczyć w danym okresie).
Ograniczenia związane są również z odliczaniem VAT. Gdy samochód przeznaczony jest do użytku mieszanego, czyli służy zarówno potrzebom prywatnym, jak i firmowym – można odliczyć jedynie 50% VAT od zakupu oraz innych wydatków związanych z eksploatacją auta. W przypadku, kiedy samochód przeznaczony jest wyłącznie do użytku firmowego, pozwala to odliczyć 100% VAT od kosztów poniesionych na eksploatację pojazdu. Odliczanie pełnego VAT-u wymaga jednak dodatkowo prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT, która powinna zawierać m.in. stany licznika samochodu, a także szczegóły każdej z przejechanych tras.

koszty

Kamila Pilarczyk

Interesują Cię zasady prowadzenia spółki z o.o.? Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań.

Podatek dochodowy i koszty w firmie

Podatek dochodowy i koszty w firmie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak to się dzieje, że wydali pieniądze, nie mają ich na koncie a jednak płacą podatek dochodowy. Ma to związek z zaliczaniem niektórych wydatków w koszty.
Kosztem uzyskania przychodu są ogólnie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zanim jednak zaliczymy wydatek w koszty, powinniśmy zastanowić się, w jakim momencie możemy to zrobić.
Zakupione towary lub usługi, na które otrzymujemy fakturę (bądź inny prawidłowy dokument) zaliczymy do kosztów w momencie ich nabycia. Powinniśmy zwrócić też uwagę, czy są to koszty bezpośrednie, czyli takie, dzięki którym mamy konkretny przychód (np. zakup towarów), czy koszty pośrednie – inne niż te bezpośrednio związane z przychodem. Jest to ważne, ponieważ wydatki bezpośrednie muszą być zaliczone do kosztów dopiero wtedy, kiedy osiągniemy z nich przychód. Pośrednie natomiast uznajemy w dacie ich poniesienia.
Istnieją też wydatki, których nie będziemy mogli uznać za koszty uzyskania przychodu, jeśli nie będą one zapłacone. Przykład – wynagrodzenia dla pracowników. Jeżeli chcemy zaliczyć je do kosztów, musimy je najpierw wypłacić. Istotne jest, kiedy pracownik będzie je miał do dyspozycji. Jeżeli dotrzymamy terminu wypłaty, to będą one kosztem w tym miesiącu, za który przysługiwała wypłata. Jeżeli nie wypłacimy wynagrodzenia po terminie, to możemy zaliczyć je w koszty dopiero wtedy, kiedy je faktycznie wypłacimy. Jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) to sytuacja jest nieco prostsza, ponieważ nie ma tu znaczenia, czy termin wypłaty został dotrzymany. W przypadku tego typu umów, wynagrodzenia są zaliczane do kosztów kasowo, czyli wtedy, kiedy zostaną faktycznie wypłacone i pracownik będzie już miał je do dyspozycji.
Podobnie jest za składkami ZUS płaconymi przez pracodawcę. Mówiąc bardzo ogólnie, jeżeli nie zostanie dotrzymany termin ich opłacenia, to zaliczamy je w koszty dopiero wtedy, kiedy zostaną uregulowane i wpłyną one na rachunek ZUSu. Również w przypadku umów cywilnoprawnych składki ZUS mogą być zaliczone w koszty dopiero z chwilą ich rzeczywistej zapłaty do ZUS.
Odsetki to również niestandardowe koszty pod względem zaliczania ich w odpowiednim czasie. Odsetki od zobowiązań, będą stanowiły koszt tylko, jeśli będą już zapłacone. Mowa o odsetkach, które mogą być kosztem, np. odsetki od pożyczek i kredytów, od zobowiązań wobec kontrahentów, czy odsetkowa część raty leasingu.

Natalia Lutyńska

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółek z o.o. kliknij tutaj

Refaktura, a podatek VAT

Refaktura, a podatek VAT

Refakturowanie – nie jest to pojęcie ściśle wynikające z przepisów, gdyż w żadnym z nich nie znajdziemy jego definicji. Refakturowanie polega na odsprzedaży usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Ma to na celu ostateczne przeniesienie na nabywcę kosztów usługi. Według przepisów ustawy o VAT przedsiębiorca, który dokonuje odsprzedaży nie jest pośrednikiem usług ale jej wykonawcą.

Refaktura a stawka VAT

Przy refakturowaniu odsprzedający stosuje w większości wypadków taką samą stawkę VAT jaka widnieje na fakturze pierwotnej. Istnieją jednak pewne wyjątki. Ustawa o VAT daje możliwość pewnym podmiotom na korzystanie ze zwolnień podatkowych.

Jeżeli usługa została nabyta od przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT to potwierdzeniem jest faktura, która nie ma doliczonej kwoty VAT. W momencie odsprzedaży tych usług czynny podatnik VAT odsprzedaje usługę z taką stawką VAT jaka byłaby naliczona przez sprzedawcę, gdyby był czynnym podatnikiem VAT. To znaczy, że przy refakturowaniu usługi nabytej od nievatowca należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danej usługi.
Zwolnienia przedmiotowe łączą się często z podmiotami, których dotyczą. Czyli można by je nazwać zwolnieniami przedmiotowo-podmiotowymi z VAT. Takie właśnie zwolnienia dotyczą m.in. usług pocztowych, kulturalnych czy sportowych, które mogą podlegać zwolnieniu ale wyłącznie gdy są świadczone przez określoną grupę podmiotów. W związku z tym podczas refakturowania tego typu usług odsprzedający nie może zastosować tej samej zwolnionej stawki VAT. Przy sprzedaży takich usług powinien stawkę podatku VAT właściwą dla danego rodzaju usługi.

Ponieważ refakturujący jest traktowany jako podmiot wykonujący i sprzedający usługę, może do niej doliczyć swoją prowizję, marżę. Nie zabrania tego żaden z przepisów nawiązujących do refakturowania.

Refaktura kosztów

W związku z tym, że do odsprzedaży może być doliczona marża i odsprzedaż nie zawsze występuje z taką samą stawką VAT jaka obowiązywała na fakturze pierwotnej, faktura dokumentująca odsprzedaż nie musi dokładnie odzwierciedlać faktury zakupowej.
Faktury dokumentujące refakturowanie są wystawiane tak jak „normalne” faktury sprzedażowe. W nagłówku dokumentu powinno widnieć „faktura VAT”, gdyż nie ma w przepisach takiego pojęcia jak refaktura.

Na koniec warto wspomnieć aby nie nadużywać refakturowania. Daje to bowiem możliwość obciążania kontrahentów dodatkowymi kosztami związanymi z nabywaną przez nich usługą. Może to być zakwestionowane przez organy podatkowe.

Agnieszka Szala

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatku VAT kliknij tutaj

Kiedy inwestor prowadzi działalność gospodarczą – zagrożenie z urzędu skarbowego

Kiedy inwestor prowadzi działalność gospodarczą – zagrożenie z urzędu skarbowego

Wielu inwestorów pyta nas, ile mogą wynajmować mieszkań oraz innych nieruchomości, tak aby nie zostać oskarżonym o prowadzenie działalności gospodarczej. Generalna zasada jest taka, że jeżeli wykonujemy jakieś czynności, aby one nas utrzymywały oznacza to, że wykonujemy wtedy działalność gospodarczą. Niestety nie ma określonych jasno przepisów, kiedy wynajmowanie własnych nieruchomości jest działalnością gospodarczą, a kiedy korzystaniem z dóbr jakie posiadamy. Mimo wszystko inwestorzy często pytają o wskazówki. Jak mają sobie radzić z takimi sytuacjami.

Kiedy opłaca się spółka z o.o.?

Zwykle moja odpowiedź brzmi: możecie działać jako osoba fizyczna bez działalności gospodarczej, czy innej firmy, jeżeli posiadacie małą liczbę mieszkań. No i oczywiście to rodzi kolejne pytanie – co to znaczy małej ilości. Tak naprawdę jednym wyznacznikiem, który często pomaga inwestorom jest wielkość urzędu skarbowego pod jaki podlegacie. Jeżeli Wasze nieruchomości i Wy sami mieszkacie w niedużej miejscowości to zwykle w urzędnikach dość dużą ciekawość budzą nietypowe przepływy pieniężne. Czym większe miasto, tym trudniej urzędnikom znaleźć informacje na temat wynajmowanych przez Was nieruchomości. U naszych klientów wiele osób posiada prywatne nieruchomości i wynajmują je poza firmami. Mieliśmy tylko jeden przypadek, gdzie osoba została oskarżona przez urząd skarbowy o prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak osoba ta miała 8 mieszkań i 90% dochodów tej osoby pochodziło z najmu. Urząd stwierdził, że zarządzanie tymi nieruchomościami zajmuje tak wiele czasu, że jest to prowadzenie firmy, czyli pracowanie w celu osiągnięcia zysku.
Ważne jest to, że jako osoba fizyczna możecie prowadzić tylko wynajem własnych nieruchomości oraz od czasu do czasu kupić i sprzedać jakąś nieruchomość. Pamiętajmy jednak, że każda zorganizowana działalność zarobkowa prowadzona w sposób ciągły może zostać uznana za prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat inwestycji w nieruchomości http://poradnikinwestora.com/