Przedsiębiorcom wydaje się, że działalność gospodarcza jest jedyną i słuszną formą prowadzenia firmy...

Przedsiębiorcą być
KONKURS

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o spółkach z o. o. Zwykle jak mówię o tym pomyśle spotkanym przedsiębiorcom, zostaje zaatakowana mitami. Wielu ludzi czyta jakieś dziwne wpisy w internecie, a później powstają fałszywe przekonania ogromnej części społeczeństwa odnośnie spółek z o. o. W naszej publikacji obalam te najczęściej wymieniane.

Justyna Broniecka-Klim

pdf-icon

Szkolenie ZUS to nie MUS

  • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
  • Irytuje Cię opłata do ZUS?
  • Myślisz o innej formie zapewnienia sobie emerytury?

dowiedz się więcej

Bardzo ciekawe szkolenie, uświadamiające i kierujące na nowe sposoby rozliczania i prowadzenia firmy.

Wiesia Wolna

Zapisz się na konsultacje

Na naszych szkoleniach pokazujemy przedsiębiorcom rozwiązania, które pomagają optymalizować część podatków oraz zobowiązań ZUS-owych. Rozwiązania te są całkowicie zgodne z prawem oraz sprawdzone przez nasze biuro, prawników oraz doradców podatkowych.

dowiedz się więcej

Warto wziąć udział w spotkaniu, ponieważ jest prowadzone profesjonalnie, zawiera dużo informacji, rozwiązań dla przedsiębiorców pomysłów jak nie płacić ZUSu i innych informacji.

Anna Budziszewska

Tutaj przeczytasz o nowościach, zmianach, ciekawostkach

zapraszamy na firmowego bloga

Co zmieniło się na rynku pożyczek (nie bankowych)?

Z dniem 11 marca 2016 weszła w życie znowelizowana ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym tzw. ustawa antylichwiarska. Jej głównym celem jest bezpieczeństwo i większa pewność w korzystaniu z szybkich pożyczek. Wprowadzone zmiany najboleśniej odczują małe firmy pożyczkowe. Muszą one posiadać kapitał własny w wysokości minimum 200 tys. zł., który nie może pochodzić z pożyczek albo kredytów. Jest to pierwszy warunek, który ma zapobiegać powstawaniu nieetycznie działających firm pożyczkowych. Dodatkowo mniejsze podmioty oferujące szybkie pożyczki, które do dnia wejścia w życie nowych przepisów same ustalały sobie wysokość odsetek, długości terminu spłaty pożyczki czy też opłat ponoszonych przez pożyczkobiorcę będą musiały się dostosować do ujednolicenia kosztów. Oznacza to, że maksymalne opłaty za pożyczkę mogą wynieść 25 % kwoty zobowiązania oraz 30 % pożyczanej kwoty w skali roku. W praktyce oznacza to tyle, że osoba biorąca pożyczkę w wysokości 1.000 zł na 30 dni maksymalnie może zapłacić 275 zł. Określono również limit pozaodsetkowych kosztów kredytu, który liczony jest przez 120 dni od dnia otrzymania pierwszej pożyczki. Należy rozumieć przez to, że jeśli w tym czasie klient zwiększy swoje zadłużenie (biorąc następną pożyczkę) dodatkowe opłaty związane z kredytem nie będą mogły przekroczyć wartości pierwszego zobowiązania. W przypadku, gdy firmy udzielające pożyczek nie zmieszczą się w limicie, klient może zwrócić pożyczkę pomniejszoną o wspomniane koszty pozaodsetkowe czyli skorzysta z tzw. darmowego kredytu. Kolejną ważna kwestią wprowadzoną przez nowelizację ustawy jest możliwość nadzoru nad takimi firmami przez Komisję Nadzoru Finansowego, która będzie w stanie śledzić i na bieżącą monitorować warunki oferowanych pożyczek, chodzi tutaj przede wszystkim o koszty, odsetki i opłaty podpisywanych umów. W razie jakichkolwiek uchybień, niedostosowania się do przepisów, KNF może zażądać...

Jak sprawie przygotować dokumenty do księgowości

Często przedsiębiorcy, z którymi pracujemy co miesiąc proszeni są o to, aby dosłać jakieś dokumenty, ponieważ czegoś nie dołączyli. Długo zastanawiałam się w jaki sposób wytłumaczyć jak można poradzić sobie z dokumentami. I wydaje mi się, że mam prostą instrukcję – jak przygotować dokumenty za konkretny miesiąc: KROK 1: Drukujemy wszystkie FV przychodowe – dlatego, że bez względu na to, czy one są już opłacone, czy nie powinny być zaksięgowane do miesiąca, którego dotyczy data sprzedaży. Tym samym jeżeli wystawicie FV np. 31 maja z 30 dniowym terminem płatności to pomimo tego, że nie otrzymaliście zapłaty za tą FV jest ona dla Was przychodem w maju 2016. KROK 2: Jeżeli posiadacie kasą fiskalną drukujecie raport miesięczny, który jest dokumentem księgowym KROK 3: Drukujecie wyciąg bankowy za dany miesiąc – sprawdzacie pozycja po pozycji koszty i sprawdzacie, czy macie do tego dokument. Bardzo często zdarza się, że nie mamy dokumentu do jakiejś pozycji na wyciągu bankowym KROK 4: jeżeli w Waszej firmie istnieje obrót gotówki to do każdego wpływu gotówki powinniście mieć dokument KP, a do każdego wypływu gotówki dokument KW. Następnie robicie zestawienie takich druków KP i KW i to nazywa się raport kasowy (czyli zestawienie transakcji gotówkowych w Waszej firmie). Tak przygotowane dokumenty należy oddać do biura rachunkowe. Prawdopodobieństwo, że będą Was o coś jeszcze prosili jest bliskie zeru. Może wydawać się Wam teraz, że tak przygotowane dokumenty są dla wygody księgowych. A jednak nie do końca. Dzięki temu, że raz a dokładnie przygotujesz dokumenty księgowy będzie mógł zaksięgować komplet Twoich dokumentów od razu. To ma wpływ na to, że w łatwy sposób będziesz mógł uzyskać od niego...

Kasa fiskalna – kiedy musisz ją mieć i jakie masz obowiązki

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Związane jest to z coraz to węższą listą zwolnień związaną z brakiem obowiązku stosowania wspomnianych kas. Zgodnie z polskimi przepisami przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, jeżeli obrót dla wspomnianych osób przekroczy 20 tys. złotych. Należy wspomnieć, że podatnicy rozpoczynający działalność w ciągu trwania roku limit zwolnienia jest obliczany proporcjonalnie do jej wykonywania. Do przedsiębiorców, którzy nie muszą jeszcze korzystać z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych należą m.in.: prowadzący działalności notarialne, telekomunikacyjne, elektroniczne, ubezpieczeniowe i finansowe, związane z obsługą rynku nieruchomości, prowadzący sprzedaż wystłkową (jednak tylko kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana). Są również czynności które bezwzględnie są wyłączenia ze zwolnienia i należą do nich m.in. sprzedaż alkoholu, wyrobów z metali szlachetnych, świadczenie usług przewozu osób czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne. A co z przedsiębiorcą, który ma już kasę fiskalną, jakie ciążą na Nim obowiązki? Przede wszystkim zobowiązany jest do ewidencjonowania każdej transakcji i wydania nabywcy paragonu fiskalnego. Należy jednak pamiętać, że jeśli kupujący w przeciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży lub dokonaniu całości lub części zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca taki dokument musi sporządzić. W takim wypadku należy pod fakturę podłączyć paragon. Do kolejnych obowiązków przedsiębiorcy należy sporządzanie dobowych oraz okresowych raportów fiskalnych. W przypadku jakichkolwiek oczywistych pomyłek należy dokonać niezwłocznie korekty przez ujęcie jej w odrębnej ewidencji w...

Zobacz wszystkie wpisy

kliknij aby przejść na bloga

Optymalizacja kosztów to nasza pasja!

Zobacz jak wyglądają nasze szkolenia