Przedsiębiorcom wydaje się, że działalność gospodarcza jest jedyną i słuszną formą prowadzenia firmy...

Przedsiębiorcą być
KONKURS

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o spółkach z o. o. Zwykle jak mówię o tym pomyśle spotkanym przedsiębiorcom, zostaje zaatakowana mitami. Wielu ludzi czyta jakieś dziwne wpisy w internecie, a później powstają fałszywe przekonania ogromnej części społeczeństwa odnośnie spółek z o. o. W naszej publikacji obalam te najczęściej wymieniane.

Justyna Broniecka-Klim

pdf-icon

Szkolenie ZUS to nie MUS

  • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
  • Irytuje Cię opłata do ZUS?
  • Myślisz o innej formie zapewnienia sobie emerytury?

dowiedz się więcej

Bardzo ciekawe szkolenie, uświadamiające i kierujące na nowe sposoby rozliczania i prowadzenia firmy.

Wiesia Wolna

Zapisz się na konsultacje

Na naszych szkoleniach pokazujemy przedsiębiorcom rozwiązania, które pomagają optymalizować część podatków oraz zobowiązań ZUS-owych. Rozwiązania te są całkowicie zgodne z prawem oraz sprawdzone przez nasze biuro, prawników oraz doradców podatkowych.

dowiedz się więcej

Warto wziąć udział w spotkaniu, ponieważ jest prowadzone profesjonalnie, zawiera dużo informacji, rozwiązań dla przedsiębiorców pomysłów jak nie płacić ZUSu i innych informacji.

Anna Budziszewska

Tutaj przeczytasz o nowościach, zmianach, ciekawostkach

zapraszamy na firmowego bloga

Wyciąg najważniejszych informacji o amortyzacji

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(WNiP). Amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały bądź wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji. Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub WniP. Amortyzację przeprowadza się dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. Środki trwałe poniżej tej wartości można również amortyzować lecz większość podatników chce zaliczyć taki środek trwały bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Można również taki środek trwały o niskiej wartości początkowej amortyzować jednorazowo. Amortyzacji nie podlegają: – grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów – budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, – dzieła sztuki i eksponaty muzealne – wartość firmy – składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Obecnie istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji nawet gdy środek trwały przekracza wartość początkową 3.500,00 zł. Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność lub tzw. mali podatnicy ( małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro – wg kursu z dnia 1 października poprzedniego roku podatkowego). Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości 50 000 euro ( limit w 2016 roku to 212.000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów w danym roku podatkowym tzn. że amortyzacji jednorazowej do wysokości limitu podlegać może wiele środków trwałych,...

Jakie zmiany czekają nas w umowach zlecenia od stycznia 2017?

Polski Parlament ustawą z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oaz niektórych innych ustawa wprowadził minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Do tej pory kwestie minimalnego wynagrodzenia regulowane były jedynie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na obecną chwilę minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 12 złotych brutto. Jej wysokość będzie jednak corocznie waloryzowana, podobnie jak minimalne wynagrodzenie i w 2017 roku wyniesie 13 złotych brutto. Kolejna dość istotną zmianą będzie obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na postawie umów zlecenie i umów o świadczenie usług. Strony będą miały obowiązek zapisać w umowie sposób potwierdzania ilości przepracowanych godzin w miesiącu. Będzie to można robić na kilka sposobów. Jednym z nich jest prowadzenie zwykłej ewidencji jak w przypadku umowy o prace. Będzie to można również zrobić poprzez potwierdzenie na rachunku do danej umowy ilości przepracowanych godzin. Przepisy dopuszczają również, aby zleceniobiorca przesyłał ilość przepracowanych godzin drogą e-mailową zleceniodawcy. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku osób, które pracują poza siedzibą firmy czy spółki. Przedsiębiorca na rzecz, którego wykonywane jest zlecenie lub świadczona usługa ma obowiązek przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi oraz dokumenty potwierdzające ilość przepracowanych godzin przez okres trzech lat. W praktyce jednak dokumenty firmy muszą być przechowywane pięć lat, ponieważ przez ten właśnie okres podlegają kontroli m.in. Urzędu Skarbowego. Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania czasu będą te umowy zlecenie, na mocy których to zleceniobiorca będzie decydował o miejscu i czasie wykonywania zlecenia (bądź świadczenia usługi) i przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie będzie...

Jak urząd skarbowy rejestruje nowe firmy do VAT

W ostatnim czasie mamy wysyp nowych firm. Zakłada się mnóstwo spółek z o.o. oraz spółek komandytowych. Jak co roku zakłada się również ogrom nowych działalności gospodarczych. Jednym słowem Polacy są niezwykle przedsiębiorczym narodem. Obok tego wykwitu przedsiębiorczości mamy do czynienia z miejscami, gdzie można zarejestrować firmę, aby nie używać swojego adresu domowego. Nazywane są wirtualnymi biurami. Zwykle w takim miejscu siedzi jedna, czasami kilka osób, odbiera korespondencję i skanuje. Takie pliki przesyła do zainteresowanych firm. Korzystanie z takiej usługi to zwykle koszt od 50zł do 100zł za miesiąc. W ostatnim czasie wiele zmieniło się w kontekście podlegania firmy pod urząd skarbowy. Od stycznia 2016 spółki podlegają pod urząd zgodnie z siedzibą spółki (nawet, jeżeli firma zarejestrowana jest np. w Warszawie, a swoją codzienną działalność prowadzi w Poznaniu to i tak podlega pod rozliczenia podatkowe w Warszawie (wcześniej podatek VAT był rozliczany zgodnie z adresem prowadzenia działalności). Od kilku miesięcy w momencie jak nowa spółka/ nowa działalność gospodarcza zgłasza się do VAT to przychodzą osoby z Urzędu Skarbowego sprawdzić czy taka firma istnieje. Procedura jest realizowana, ponieważ wiele firm nie podawało do Urzędu rzeczywistego miejsca prowadzenia działalności. Wtedy w momencie kontroli urząd nie miał dokąd pójść. Obecnie przy rejestracji do VAT wymagana jest kopia umowy, udowadniająca prawo do danego adresu. I tutaj rodzą się problemy związane z urzędami skarbowymi. Wiele właścicieli „wirtualnych biur” wpisuje w umowę, że firma ma prawo do używania adresu, jednak nie mieści się w danym miejscu fizycznie. Obecnie niektóre urzędy robią problemy przy rejestracji do VAT takich firm. Żądają od właścicieli podania rzeczywistego adresu prowadzenia firmy. Mówi się, że po przejęciu władzy przez obecny rząd mamy...

Zobacz wszystkie wpisy

kliknij aby przejść na bloga

Optymalizacja kosztów to nasza pasja!

Zobacz jak wyglądają nasze szkolenia