Przedsiębiorcom wydaje się, że działalność gospodarcza jest jedyną i słuszną formą prowadzenia firmy...

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o spółkach z o. o. Zwykle jak mówię o tym pomyśle spotkanym przedsiębiorcom, zostaje zaatakowana mitami. Wielu ludzi czyta jakieś dziwne wpisy w internecie, a później powstają fałszywe przekonania ogromnej części społeczeństwa odnośnie spółek z o. o. W naszej publikacji obalam te najczęściej wymieniane.

Justyna Broniecka-Klim

pdf-icon

Szkolenie ZUS to nie MUS

  • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
  • Irytuje Cię opłata do ZUS?
  • Myślisz o innej formie zapewnienia sobie emerytury?

dowiedz się więcej

Bardzo ciekawe szkolenie, uświadamiające i kierujące na nowe sposoby rozliczania i prowadzenia firmy.

Wiesia Wolna

Zapisz się na konsultacje

Na naszych szkoleniach pokazujemy przedsiębiorcom rozwiązania, które pomagają optymalizować część podatków oraz zobowiązań ZUS-owych. Rozwiązania te są całkowicie zgodne z prawem oraz sprawdzone przez nasze biuro, prawników oraz doradców podatkowych.

dowiedz się więcej

Warto wziąć udział w spotkaniu, ponieważ jest prowadzone profesjonalnie, zawiera dużo informacji, rozwiązań dla przedsiębiorców pomysłów jak nie płacić ZUSu i innych informacji.

Anna Budziszewska

Tutaj przeczytasz o nowościach, zmianach, ciekawostkach

zapraszamy na firmowego bloga

Rozliczenie paliwa w Twojej firmie

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na to czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – pragnie zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe! Na tym właśnie gruncie niezwykle aktualnym tematem jest kwestia związana z użytkowaniem samochodu w prowadzonej działalności. Zaliczanie firmowych wydatków do kosztów prowadzenia działalności to postępowanie pozwalające obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Jak wygląda to w przypadku samochodu osobowego? Otóż przepisy dają prawo zaliczenia do kosztów m.in. wydatków na paliwo, parking, zakupu części zamiennych (np. opon), opłat za przejazdy autostradami, czy też usług serwisowych. Kosztem mogą być również odsetki od raty kredytu na zakup pojazdu. Dzieje się tak jednak wyłącznie, kiedy zakupiony samochód stanowi majątek firmowy (tj. został wprowadzony do środków trwałych). Istotną kwestią jest ewidencja kosztów związanych z użytkowaniem auta, czyli czym różni się „kilo metrówka” od auta firmowego? Generalnie sposób rozliczenia pojazdu zależy od tego czy przedsiębiorca zdecyduje się na jego wprowadzenie do majątku firmy, czy też postanowi wykorzystać w niej swój samochód prywatny. Wprawdzie wydatki auta samochodu można rozliczać w obu przypadkach, to jednak nie w identyczny sposób. W przypadku samochodu firmowego można to robić w całości, z kolei przy samochodzie prywatnym jedynie do limitu określonego kilometrówką (określa maksymalną wysokość kosztów, które można rozliczyć w danym okresie). Ograniczenia związane są również z odliczaniem VAT. Gdy samochód przeznaczony jest do użytku mieszanego, czyli służy zarówno potrzebom prywatnym, jak i firmowym – można odliczyć jedynie 50% VAT od zakupu oraz innych wydatków związanych z eksploatacją auta. W przypadku, kiedy samochód przeznaczony jest wyłącznie do użytku firmowego, pozwala to odliczyć 100% VAT od kosztów poniesionych na eksploatację pojazdu. Odliczanie pełnego VAT-u wymaga...

Podatek dochodowy i koszty w firmie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak to się dzieje, że wydali pieniądze, nie mają ich na koncie a jednak płacą podatek dochodowy. Ma to związek z zaliczaniem niektórych wydatków w koszty. Kosztem uzyskania przychodu są ogólnie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zanim jednak zaliczymy wydatek w koszty, powinniśmy zastanowić się, w jakim momencie możemy to zrobić. Zakupione towary lub usługi, na które otrzymujemy fakturę (bądź inny prawidłowy dokument) zaliczymy do kosztów w momencie ich nabycia. Powinniśmy zwrócić też uwagę, czy są to koszty bezpośrednie, czyli takie, dzięki którym mamy konkretny przychód (np. zakup towarów), czy koszty pośrednie – inne niż te bezpośrednio związane z przychodem. Jest to ważne, ponieważ wydatki bezpośrednie muszą być zaliczone do kosztów dopiero wtedy, kiedy osiągniemy z nich przychód. Pośrednie natomiast uznajemy w dacie ich poniesienia. Istnieją też wydatki, których nie będziemy mogli uznać za koszty uzyskania przychodu, jeśli nie będą one zapłacone. Przykład – wynagrodzenia dla pracowników. Jeżeli chcemy zaliczyć je do kosztów, musimy je najpierw wypłacić. Istotne jest, kiedy pracownik będzie je miał do dyspozycji. Jeżeli dotrzymamy terminu wypłaty, to będą one kosztem w tym miesiącu, za który przysługiwała wypłata. Jeżeli nie wypłacimy wynagrodzenia po terminie, to możemy zaliczyć je w koszty dopiero wtedy, kiedy je faktycznie wypłacimy. Jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) to sytuacja jest nieco prostsza, ponieważ nie ma tu znaczenia, czy termin wypłaty został dotrzymany. W przypadku tego typu umów, wynagrodzenia są zaliczane do kosztów kasowo, czyli wtedy, kiedy zostaną faktycznie wypłacone i pracownik będzie już miał je do dyspozycji. Podobnie jest za składkami ZUS płaconymi przez pracodawcę. Mówiąc bardzo ogólnie, jeżeli nie zostanie dotrzymany...

Refaktura, a podatek VAT

Refakturowanie – nie jest to pojęcie ściśle wynikające z przepisów, gdyż w żadnym z nich nie znajdziemy jego definicji. Refakturowanie polega na odsprzedaży usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Ma to na celu ostateczne przeniesienie na nabywcę kosztów usługi. Według przepisów ustawy o VAT przedsiębiorca, który dokonuje odsprzedaży nie jest pośrednikiem usług ale jej wykonawcą. Przy refakturowaniu odsprzedający stosuje w większości wypadków taką samą stawkę VAT jaka widnieje na fakturze pierwotnej. Istnieją jednak pewne wyjątki. Ustawa o VAT daje możliwość pewnym podmiotom na korzystanie ze zwolnień podatkowych. Jeżeli usługa została nabyta od przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT to potwierdzeniem jest faktura, która nie ma doliczonej kwoty VAT. W momencie odsprzedaży tych usług czynny podatnik VAT odsprzedaje usługę z taką stawką VAT jaka byłaby naliczona przez sprzedawcę, gdyby był czynnym podatnikiem VAT. To znaczy, że przy refakturowaniu usługi nabytej od nievatowca należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danej usługi. Zwolnienia przedmiotowe łączą się często z podmiotami, których dotyczą. Czyli można by je nazwać zwolnieniami przedmiotowo-podmiotowymi z VAT. Takie właśnie zwolnienia dotyczą m.in. usług pocztowych, kulturalnych czy sportowych, które mogą podlegać zwolnieniu ale wyłącznie gdy są świadczone przez określoną grupę podmiotów. W związku z tym podczas refakturowania tego typu usług odsprzedający nie może zastosować tej samej zwolnionej stawki VAT. Przy sprzedaży takich usług powinien stawkę podatku VAT właściwą dla danego rodzaju usługi. Ponieważ refakturujący jest traktowany jako podmiot wykonujący i sprzedający usługę, może do niej doliczyć swoją prowizję, marżę. Nie zabrania tego żaden z przepisów nawiązujących do refakturowania. W związku z tym, że do odsprzedaży może być doliczona marża i odsprzedaż nie zawsze występuje z taką samą stawką VAT jaka...

Zobacz wszystkie wpisy

kliknij aby przejść na bloga

Optymalizacja kosztów to nasza pasja!

Zobacz jak wyglądają nasze szkolenia